Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ansettelsesform – Er den ansatte fast eller midlertidig ansatt

Fra periode 1-2021 så skal alle stillinger rapporteres med et nytt felt: Ansettelsesform.

Ansettelsesform blir tilgjengelig fra versjon 3.68.57 (eller høyere).

I det feltet skal du oppgi om dette er en stilling der den ansatte er Fast ansatt eller om den ansatte er Midlertidig ansatt i denne stillingen/dette arbeidsforholdet.

For at en stilling skal være midlertidig, så må det stå i avtalen/kontrakten at det er for en begrenset tidsperiode, eller for et bestemt arbeid.

En fast stilling er når arbeidsforholdet er løpende og tidsubegrenset.

Se veiledningen til a-meldingen og søk på «Ansettelsesform», når oppdatert versjon av veiledningen er lagt ut på nyåret 2021. Da får du mer informasjon om definisjoner på fast eller midlertidig ansatt.

Det nye feltet ligger altså på Stillinger:

1_stilling.jpg

Her har du to valg: Fast ansatt og Midlertidig ansatt. Velg det som gjelder for dette arbeidsforholdet. Husk å lagre. Husk at dersom den ansatte har mer enn en stilling som er åpen, så må alle oppdateres.

OBS! Husk å fylle inn ansettelsesforhold for stillinger med sluttdato i november eller desember 2020 også. Dette fordi stillinger med sluttdato blir rapportert et par perioder ekstra. (Du må også huske Årsak til sluttdato på stillinger med sluttdato i november eller desember 2020.)

 

Verktøy for å sette samme verdi på stillinger på mange ansatte:

Det finnes et verktøy for å oppdatere felter på stilling på mange ansatte. Det kan spare tid dersom du har mange stillinger å oppdatere.

Selv om ikke alle ansatte skal ha samme verdi, så kan du kanskje bruke verktøyet. Dersom de aller fleste skal ha Fast ansatt i Ansettelsesforhold, og så skal noen få ha Midlertidig ansatt, så kan du f.eks. benytte verktøyet til å sette alle til Fast ansatt, og så kan du gå inn og endre til Midlertidig ansatt på de som skal ha det på den enkelte ansatte etterpå.

OBS! Husk å ta backup før du benytter dette verktøyet. Dersom du velger noe feil kan det lage store problemer, og det finnes ingen angreknapp. Har du mange ansatte anbefaler vi derfor:

  • Pass på at ingen er inne og jobber på klienten
  • Ta en backup
  • Gjennomfør oppdateringen på stillinger
  • Kontroller at alt ble korrekt
    • Hvis det ble korrekt, kan alle gjenoppta arbeidet på klienten
    • Dersom noe ble veldig feil, les inn backupen som ble tatt, så kan alle gjenoppta arbeidet.

 

Du finner verktøyet på Faste register – Ansatt – Verktøy – Oppdatering av felter på stilling.

2_stilling_verktøy.jpg

Den øverste delen av bildet heter «Utvalg på ansatte». Her velger du hvilke ansatte du skal sette verdi på stilling for. Det mest aktuelle valget er nok Aktive. Da vil alle stillinger på ansatte som er merket som Aktiv på ansattkortet bli oppdatert med den eller de verdiene som du velger.

Du kan også gjøre utvalg på Ansattnummer fra/til og på ansattdato fra/til. Dersom du har delt de ansatte inn i kategorier, så kan du også gjøre utvalg på det.

Nederst til venstre i bildet ser du til enhver tid hvor mange stillinger som eventuelt vil bli oppdatert, ut fra de valgene du gjør øverst. Jo flere kriterier du gjør utvalg på, jo færre stillinger vil bli oppdatert. Husk at en ansatt kan ha mer enn en stilling, og noen ansatte har kanskje ikke stillinger, så antallet stillinger er nok ikke det samme som antall ansatte.

Den nederste delen av bildet heter «Verdier (som skal oppdateres)». Her velger du hvilke felter på de valgte stillingene som skal oppdateres. I dette tilfellet skal vi kun velge Ansettelsesform. Velg den verdien du ønsker å oppdatere de valgte stillingene med.

Når du har gjort de valgene du skal, velg Oppdater.

 

Tilbake til A-melding