Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Arbeidsgivers del av pensjon (OTP) og refusjon sykelønn i a-ordningen

Enkelt sagt skal du føre akkurat som før, men du kan ikke bruke en såkalt "dummy ansatt"

Oppsett av lønnsart for OTP/arbeidsgivers del av pensjon og informasjon om hvordan du fører lønnspost finner du i denne artikkelen. Tilsvarende informasjon for refusjon sykelønn finnes i denne artikkelen.

Legg merke til at det ikke skal legges inn noe under A-melding på disse lønnsartene. Hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift, i tillegg til en egen hake under andre Valg er nok. (Dersom det kun står Lønn i feltet Inntektstype under A-melding, og ingenting i de to andre feltene, så betyr det at det ikke er lagret noe. Systemet foreslår bare Lønn i tilfelle du skal lagre noe.)

NB: Du må altså føre dette på ansatte, selv om dette ikke skal inn på ansatt-nivå i a-meldingen. Du fører på ansatte for at systemet skal benytte korrekt sats ved beregning av arbeidsgiveravgift, og for at systemet skal knytte grunnlaget og arbeidsgiveravgiften mot korrekt organisasjonsnummer/virksomhetsnummer.

Vi får en del spørsmål om du må fordele dette på alle ansatte. Det er noe du selv bør ta stilling til. Dersom dere kun har et underorganisasjonsnummer så holder det å føre alt på en ansatt, men dersom dere f.eks. har et avdelingsregnskap dere ønsker skal vise fordelingen av denne kostnaden så bør de fordeles på ansatte for at det skal knyttes mot korrekt avdeling. Dersom du har ansatte fordelt på to eller flere underorganisasjonsnummer så må dere fordele dette på minst en person per underorganisasjonsnummer, siden arbeidsgiveravgift av otp og refusjon sykelønn skal rapporteres per underorganisasjonsnummer.

Fra versjon 3.58.49 har du mulighet for å skjule disse lønnsartene på lønnsslipp. Du finner innstillingen for det under Andre valg på lønnsarten. Feltet heter Skjul på lønnsslipp:

 

skjul_lslipp.png