Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avvik MAGNET_EDAG-200 Inntekt inneholder en ugyldig kombinasjon av opplysninger

Dersom du har fått dette avviket på en eller flere perioder, så må du huske å korrigere det. Denne avvikskoden gir status Øyeblikkelig på tilbakemeldingen, og da MÅ du rette opp i problemet og levere erstatningsmelding for perioden.

Basert på rapporter fra a-ordningen vet vi at det er en del som velger å ikke korrigere for denne feilen. Det er altså enkelte av våre kunder som fremdeles har denne feilen på tidligere perioder.

For å finne ut av feilen må du først og fremst huske å hente ned tilbakemeldingen slik at du får sett om du har avvik eller ikke. Du finner informasjon om henting av tilbakemelding her. Dersom du har problemer med påloggingen for å få hentet tilbakemeldingen så finner du mer informasjon om det i denne artikkelen.

Dersom du har fått dette avviket må du bruke beløpet og ansattnummeret som viser i detaljene for avviket for å finne hvilken lønnsart og hvilke lønnsposter det gjelder. Du ser dette ved å velge å velge Vis mer informasjon under avviket i tilbakemeldingen:

1_magnet200.png
 
Du kan da notere detaljene, som ansattnummer og beløp:

2_magnet200.png
 
Dette avviket har en av disse årsakene:
1)    Lønnsarten skal ha hake for Trekkplikt, men mangler det. Eller omvendt.
2)    Lønnsarten skal ha hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift, men mangler det. Eller omvendt.
3)    Lønnsarten skal ha med en eller flere tilleggsopplysningsfelt, men er ikke satt opp for det.
4)    Lønnsarten er satt opp med felt for tilleggsopplysninger, men tilleggsopplysningene er ikke fylt ut på selve lønnsposten.

Du må kontrollere veiledningen til a-ordningen og kodespeilet for å finne ut hvordan lønnsarten skal se ut. Dersom det står Trekkplikt Ja, så må du ha på hake for Trekkplikt under A-meldingen på lønnsarten. Tilsvarende så må du legge inn opplysninger om tilleggsopplysninger på lønnsarten eller lønnsposten. Du finner mer informasjon om tilleggsopplysninger i denne artikkelen.  Vi anbefaler at du tar deg tid til å se gjennom opplæringsfilmen som det er link til fra artikkelen.

NB: Dersom du mener du har alt på plass, og du fremdeles får avviket i tilbakemeldingen, så kan det være lurt å kontrollere om du har kommet i skade for å dobbeltrapportere for perioden. I så fall kan det være en gammel melding som ikke er erstattet som er årsaken til feilen. Du finner mer informasjon om det her

Står du fast, ta kontakt med support@unimicro.no. Du bør da ha klar informasjon om hva du skal rapportere i lønnsarten, som f.eks. tidligere lt-kode, eller vise til avsnitt i veiledningen som viser hvordan lønnsarten skal settes opp.

Tagger: