Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Avvikskode MAGNET_EDAG-252 om manglende virksomhetsnummer selv om tidligere perioder er levert på hovedorganisasjonsnummer

Den 22. mai gjennomførte a-ordningen en oppdatering av avvikskode MAGNET_EDAG-252 «Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet».

Dette gjør at bedrifter som tidligere kun har benyttet juridisk enhet/hovedorganisasjonsnummer ved rapportering av a-meldingen uten problemer nå får dette avviket.

Løsning:

Løsningen er å finne virksomhetsnummeret som skal benyttes (søk opp bedriften på brreg.no, og trykk på linken Oversikt over registrerte underenheter/virksomheter), og så legge inn virksomhetsnummeret i feltet Lokalisering på alle stillingene. Det enkleste her er å opprette en lokalisering (Faste register - Lokalisering) og så hente den inn på stillingene. Husk å legge inn korrekt informasjon om sone og beregningsregel for aga på lokaliseringen.

I tilfelle lønnsposter som ikke er knyttet mot stilling bør virksomhetsnummeret/lokaliseringen også hentes inn i feltet Organisasjonsnr under Skattekort på ansattkortet.

Dersom du får en melding om problemer med å legge til AGA ved kjøring av prøve på a-meldingen etterpå, så bør du kjøre gjennom rutinen Gjenoppbygg AGA totalsum, som du finner under Verktøy inne på Lønnskjøring. Pass på at lønnskjøringene som er med i perioden har status Avregnet (og ikke Bokført) når du kjører rutinen.

Litt mer informasjon:

I denne artikkelen oppfordrer a-ordningen alle til å benytte virksomhetsnummer ved rapportering:  https://www.altinn.no/no/a-ordningen/Nyheter/Husk-virksomhetsnummer-i-a-meldingen/  og de nevner at alle som har to virksomhetsnummer MÅ benytte virksomhetsnummer.

Det som kan være vanskelig her, og som tydeligvis er endret på nå i mai, er at når a-ordningen sjekker om det finnes flere enn ett virksomhetsnummer så ser de også på gamle/utgåtte virksomhetsnummer. Dette ser vi ikke ved søk på brreg.no. Fra avsnittet om avvikskode 252 i dette skrivet https://www.altinn.no/Global/Forklaring%20til%20feilmeldinger.pdf:

«Inntektsmottakere som har et ordinært eller maritimt arbeidsforhold må være knyttet til et virksomhetsnummer.

Har du bare én virksomhet, kan du bruke opplysningspliktiges organisasjonsnummer på begge nivå (også virksomhetsnivå). Du kan da knytte inntektsmottakere opp mot opplysningspliktigs organisasjonsnummer.
 

Men vær oppmerksom på at dette ikke går an dersom du tidligere har hatt flere virksomheter under samme organisasjonsnummer. Historikken ligger i Enhetsregisteret, og da krever a-meldingen at du spesifiserer virksomhetsnummeret.

Vi anbefaler derfor at du alltid legger inn virksomhetsnummer, da vil du unngå å få slike avviksmeldinger.»

 

Det viser seg også at a-ordningen har en feil her, så selv om du løser det med å bytte til virksomhetsnummer, så blir det feil. Du ser mer informasjon om det her: http://rss.unimicro.no/2015/06/26/feilmelding-252-og-108-i-altinn-ved-rapportering-av-a-meldingen/

Tagger: