Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Behov for ID-kort til bygg - Send A-melding

Så lenge du skal levere a-melding fra lønnssystemet, så kan du ikke benytte portalen for å registrere nye arbeidsforhold. Det skaper trøbbel i a-ordningen dersom du gjør det.

Vi har mottatt denne informasjonen fra a-ordningen/EFF:

"Behov for id-kort til bygg? Bruk lønnssystemet for innmelding!

Nå kan du melde inn nyansatte med startdato fram i tid. Trenger du likevel å sende en ekstra a-melding for å få registrert noen i Aa-registeret, er det viktig at du sender meldingen fra lønnssystemet.

Startdato på arbeidsforhold kan meldes til Aa-registeret i a-meldingen inntil to måneder på forskudd. Det gir gode muligheter for å få id-kort til bygg i tide til den nyansatte ankommer. Id-kort kan bestilles fra og med den 6. i den måneden arbeidsforholdet starter. (...)"

Får du likevel dårlig tid, kan du melde inn et nytt arbeidsforhold ved å sende a-melding når som helst i måneden. I så fall er det svært viktig at også denne a-meldingen sendes fra lønnssystemet, dersom det er lønnssystem du vanligvis bruker.

Send en a-melding når du har behov for det, og send så en erstatningsmelding etter at lønnskjøringen er kjørt.

" (...) Blanding av innsendingskanaler skaper trøbbel

Noen arbeidsgivere har sendt inn nye arbeidsforhold ved å registrere a-melding direkte i Altinn, selv om de normalt sender a-melding fra lønnssystem. Tilbakemeldingen fra a-ordningen vil da blande informasjon fra innsending i begge kanaler, både direkte registrering og lønnssystem. Det kan føre til feil og gjøre tilbakemeldingen vanskelig å tolke.

Et annet problem er at samme arbeidsforhold får to ulike arbeidsforholdsnummer i a-ordningen, da direkte registrering og lønnssystemet etablerer hvert sitt arbeidsforhold på den samme personen.  Når du sender inn neste a-melding som normalt fra lønnssystemet, får du avviksmelding om manglende arbeidsforhold. Dette er et avvik som må rettes øyeblikkelig for å unngå reaksjoner.

Denne dobbeltregistreringen kan også føre til at det feilaktig blir utstedt to ulike id-kort, og det åpner for misbruk av adgangskortordningen.

Generelt vil en slik sammenblanding av innsendingskanaler skape problemer og feil for arbeidsgiver/regnskapsfører. Vi anbefaler sterkt å holde seg til innsending fra lønnssystem."

 

For mer informasjon om id-kort, se arbeidstilsynets side om dette: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426/