Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Bildet for levering av a-melding

Du finner leveringsbildet på Periodiske rutiner – A-melding:

1_bildet.png

 

Forklaring til feltene/knappene:

 • Innsenderinfo – Organisasjonsnummer: Her står organisasjonsnummeret til den juridiske enheten som a-meldingen skal rapporteres for. Dette hentes normalt fra Klient/System, men kan i spesielle tilfeller overstyres her.
 • Type: I dette feltet har du pr. i dag kun et valg: Full månedlig a-melding
 • Periode: Her velger du hvilken periode/måned du skal levere a-meldingen for. Det er utbetalingsdato på lønnskjøringene som bestemmer hvilke lønnskjøringer som blir med i a-meldingen.
 • Språk: Her velger du hvilket språk du vil ha tilbakemeldingen på.
 • Vis oppsummering: Dersom denne haken er på, vil du få opp et bilde som viser sum forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift o.l. i a-meldingen. Denne kan være grei å ha på for kontroll på at alle opplysninger er med.
 • Kjør integritetstest først (anbefalt): Dersom denne haken er på vil systemet kjøre en kontroll av de data som blir lagt inn i a-meldingen og gi beskjed dersom det finnes opplysninger som vil gi feil ved innsending. Kontrollen klarer ikke å ta alt, men vil være til hjelp for å finne vanlige kombinasjoner av data som kan gi feil. Vi anbefaler å alltid ha haken på, og ikke levere a-meldingen dersom du får opp feil på integritetstesten.
 • Erstatt tidligere innsending for periode: Dette valget må være på når du skal levere erstatningsmelding for en periode, altså dersom du fikk feil på en innsending og skal levere på nytt. Systemet foreslår å sette haken på dersom du allerede har levert en a-melding for perioden.
 • Prøve: Dersom du trykker på denne knappen vil systemet kjøre en prøve av a-meldingen for perioden. Pass på at du har på hake for å kjøre integritetstest, slik at du får opp en liste over eventuelle feil.
 • Tilbakemelding: Dersom du trykker denne knappen så får du opp en liste over sendte a-meldinger, og du kan velge å hente ned tilbakemeldinger eller se på tidligere nedlastede tilbakemeldinger.
 • A-melding: Du trykker denne knappen dersom du skal sende/levere a-meldingen.
 • Lukk: Denne knappen vil lukke bildet.

  Se egne artikler om prøvekjøring, levering og tilbakemelding.

Tagger: