Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Elektronisk kommunikasjon – både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse til samme ansatte

Det årlige inntektstillegget eller skattepliktige fordelen for elektronisk kommunikasjon er kr 4392.

I a-ordningen så kan elektronisk kommunikasjon være både Naturalytelse (kapittel 12.7 i veiledningen) og utgiftsgodtgjørelse (kapittel 13.1 i veiledningen):

  • Dersom arbeidsgiver holder telefon el.l. , så er det naturalytelse. Dette skal innrapporteres med kr 366 pr måned per hele eller påbegynte måned den ansatte har disponert tjenestene.
  • Dersom arbeidsgiver dekker utgifter til elektronisk kommunikasjon så er det utgiftsgodtgjørelse. Dette skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, inntil det til sammen er 4392.

Dersom du har en kombinasjon av dette til en og samme ansatte, f.eks. der bedriften holder telefon, men dekker utgifter til bredbånd etter regning, så må det benyttes to lønnsarter for dette. Samtidig er det fremdeles et samlet maksbeløp på 4392. Se mer informasjon om dette i kapittel 12.7.1 og 13.1.1 i veiledningen for a-ordningen.

Du kan da ikke benytte grenseverdi-funksjonen el.l. for å overvåke når maksbeløpet er oppnådd. Du må altså kontrollere om maksbeløpet er oversteget eller ikke manuelt.

Dette gjør du enklest i Oversikt-bildet. Siden begge lønnsarter vil ha Beskrivelse elektroniskKommunikasjon under A-melding, så kan du bruke det til å søke opp det som er ført og finne beløpet så langt.

Fremgangsmåte er denne:

  1. Gå inn i Oversikt-bildet (grønn V)
  2. Velg Lønnsposter under Register til venstre i bildet.
  3. Dersom systemet foreslår å søke på Denne måned, slett Denne måned, slik at systemet søker på alle perioder på det året du er inne på.
  4. Søk på «A-mld. Beskrivelse» «Lik» «elektroniskKommunikasjon». (Klikk f.eks. der det står ansattnummer i søkedelen, og du ser at du får opp en liste over tilgjengelige søkefelter. Velg det du vil benytte)
  5. Du får da opp alle lønnspostene som er ført i lønnsarter som har denne beskrivelsen, men du ønsker å se summen så langt per ansatt. Klikk da på knappen Vis gruppering, slik at den blir aktiv.
  6. Du vil da se et grått grupperingsfelt over kolonneoverskriftene i søkeresultatet. Klikk og dra kolonneoverskriften Ansattnr opp i dette grå feltet.
  7. Systemet vil da gruppere på ansattnummer. Det vil si at du får se sum per ansatt i søkeresultatet. Du får da kontrollert om det er noen som nærmer seg maksbeløpet. Se veiledningen hvilken type du da skal prioritere. 1_elkom.png 

Dersom du heller vil ta ut rapporter på dette, så bør lønnsartene ligge rett etter hverandre i rekkefølgen. (F.eks. bruk lønnsart 888 og 889 i stedet for 888 og 981 som ovenfor). Du kan da ta ut rapporten Lønnsart per ansatt (som du finner i rapportgruppe Lønnsart) med utvalg på fra/til lønnsart.

For tilleggstjenester er det andre regler, med et skattefritt bunnbeløp. Dette har egne regler, og vil også trenge egne lønnsarter. Se kapittel 12.7.2 (for naturalytelse) og kapittel 13.1.2 (for utgiftsgodtgjørelse) i veiledningen for mer informasjon om det