Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Grense for oppgaveplikt og A-ordningen

Uni Økonomi Lønn rapporterer alt fra første krone. Dersom du ønsker å benytte grenseverdi for oppgaveplikt så må det håndteres manuelt. Det finnes også et par nyere løsninger.

Beløp under grensen for oppgaveplikt

Ut fra «Samleforskrift om tredjeparts opplysningsplikt», kapittel 5-2 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-09-17-1092?q=l%C3%B8nnsoppgaveplikt,  så gjelder fremdeles reglene for at inntekt under grenser for oppgaveplikt ikke skal innberettes. Det vil si at det er en grense på 1000 kr på trekkpliktige ytelser og i tillegg 1000 kr på trekkfrie ytelser i bedrifter generelt. For skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner er det andre beløpsgrenser som gjelder (10000 kr).

Det har lenge vært uklart hvordan dette skal fungere i praksis. Fra a-ordningen/EFF har vi fått to helt ulike forklaringer på hvordan dette skal håndteres.

  • Den ene forklaringen er at systemet skal tilbakeholde opplysninger i a-meldingen så lenge det er under grense for oppgaveplikt, og så ta med de samlede beløpene fra den perioden der grensen overstiges.
  • Den andre forklaringen er at du kan innberette alt i a-meldingen fortløpende, og så vil a-ordningen holde orden på dette i bakgrunnen. Skatteetaten vil da ta hensyn til dette på Ligningen, selv om alt er rapportert. Det viste seg kun å gjelde for grensen på 1000 og ikke 10000.

På grunn av at det er risikabelt å holde tilbake rapportering, så rapporterer Uni Økonomi Lønn alt fra første krone. Du kan håndtere grensen manuelt, det er forklart nedenfor, under Håndtere beløpsgrensen manuelt.

 

Oppdatering oktober 2016:

A-ordningen kom fra august med endringer som gjør at det skal være mulig å rapportere fra første krone for alle. For skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner (som nevnt i skatteloven § 2-32 første ledd) må det inn en del mer informasjon for å få til dette. Dette finner du mer informasjon om i egen artikkel.

 

 

Håndtere beløpsgrensen manuelt


Dersom dere likevel ønsker at det kun skal rapporteres etter at grensen for oppgaveplikt er oppnådd, så må det håndteres manuelt. Dere må da føre lønnen i lønnsarter som ikke er satt opp for a-melding inntil grensen er oppnådd. Så må det beløpet som er ført i disse lønnsartene tilbakeføres og føres inn i lønnsarter som er satt opp for a-melding.

Vi kan vise et eksempel:

Vi oppretter en lønnsart for trekkpliktige ytelser under grense for oppgaveplikt. Denne må ha hake for Med i grunnlag for Skatt(tabell) og Med i grunnlag for Utbetaling. (Dersom du også er pliktig å betale arbeidsgiveravgift av ytelsen, så må du i tillegg ha på hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift. Du vil da få et retningslinjeavvik på a-meldingen, men det blir korrekt.) I tillegg har vi en lønnsart for trekkfrie ytelser. Denne har kun hake for Med i grunnlag for Utbetaling. Ingen av dem har noen informasjon under A-meldingen. Vi ser her lønnsarten for Trekkpliktige ytelser:

1_grense_lart.png 

Og som du ser så er det ingen opplysninger under A-meldingen:

2_grense_lart.png

Det er lurt å opprette lønnsarten for trekkfrie ytelser på et lønnsartnummer rett i nærheten. Da er det lettere å søke opp postene for oversikt. Vi har opprettet lønnsart 21 for trekkfrie ytelser.

Vi benytter så disse lønnsartene når vi utbetaler småbeløp til ansatte som bare skal ha litt lønn, og derfor kan komme under grensen. Etter hver lønnskjøring kontrollerer vi om noen av de ansatte har kommet over grensen for oppgaveplikt.

Vi kan f.eks. bruke Oversikt-bildet og søk på Lønnsposter. Vi søker på Lønnsart større eller Lik 20 og Lønnsart Mindre eller lik 21. Da får vi med begge, og ingenting annet, siden de er «ved siden av hverandre». Vi kan selvsagt også først søke på den ene, og så den andre. Husk å fjerne Denne måned fra dato-søket, slik at du får opp alle Lønnsposter i søkeresultatet.

For å få opp totalsum per ansatt (og per lønnsart) så velger vi å sette på Vis gruppering. Vi får da et grått grupperingsfelt. Klikk på kolonneoversikten Ansattnr og dra den opp i grupperingsfeltet. (Dersom du har valgt å søke på begge lønnsartene samtidig, klikk og dra så lønnsart-feltet opp etterpå)

3_grense_lart.png 

Som du ser så får vi da sum per ansatt og per lønnsart per ansatt. Vi ser at for ansatt nummer 16 så har vi kommet over grensen på kr 1000 for trekkpliktige ytelser.

Vi kan også benytte rapporten Lønnsart per ansatt (rapportgruppe Lønnsart) for å finne sum per lønnsart per ansatt. Vi har her søkt på alle ansatte, alle lønnskjøringer og lønnsart fra 20 til 21:

4_grense_lart.png

Når vi ser at en ansatt har kommet over grensen for oppgaveplikt, så må vi kjøre en tilleggskjøring på samme periode (utbetalingsdato i samme måned). Da fører vi tilbake det beløpet som er ført i lønnsarten vi har holdt øye med, og over på den lønnsarten vi normalt ville ha brukt:

5_grense_lart.png

Vi ser at det påvirker ikke skattegrunnlag eller utbetaling, men gjør at hele beløpet blir innrapportert på denne måneden.

Arbeidsforhold og grense for oppgaveplikt

I følge veiledningen kapittel 4 (listen over unntak) så skal arbeidsforhold ikke rapporteres når det er ytelser under grense for oppgaveplikt som rapporteres. Arbeidsforholdet skal først rapporteres når det utbetales ytelser over grensen.

Av samme årsak som nevnt i forrige avsnitt, så blir alle arbeidsforhold tatt med i a-meldingen. Dersom dere ikke ønsker å rapportere arbeidsforholdet før grensen er oppnådd, så er det to muligheter for å få det til:

  1. Ikke opprett noen stilling på den ansatte. Da vil det ikke være noe arbeidsforhold å rapportere. (Du vil da måtte taste inn sats når du taster lønnsposter på den ansatte.)
  2. Ikke fyll inn feltet Ansatt dato før du eventuelt skal rapportere arbeidsforholdet. Stillinger uten ansatt dato blir ikke med i a-meldingen.

Husk at du må ha fødselsnummer/d-nummer og førselsdato på den ansatte.

Tagger: