Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Hente tilbakemelding på a-meldingen

Når du har levert a-meldingen må du hente tilbakemeldingen. Det er fordi selv om a-meldingen er mottatt av Altinn, så kan den fremdeles bli avvist av mottakssystemet. Du må derfor hente tilbakemeldingen for å se om den er godkjent eller om du må korrigere feil og levere på nytt.

Her er film om dette.

Gå på Periodiske rutiner – A-melding og velg Tilbakemelding:

1_henttilbakemelding.png
 
Du får da opp en liste over sendte a-meldinger. For de a-meldingene du har hentet ned tilbakemelding for tidligere kan du vise tilbakemeldingen ved å velge Vis.

For å hente tilbakemelding på sist sendte melding, velg Last ned:

2_henttilbakemelding_liste.png

 Du får da opp et påloggingsvindu for Altinn. Det er den samme påloggingsfunksjonen som benyttes ved henting av skattekort. Dersom du velger pintype SMSpin, så er det altså passordet som er registrert på profilen din på Altinn som skal benyttes (ikke passordet på bankID, MinID el.l.)

Fyll inn påloggingsinformasjon:

3_henttilbakemelding_loggpå1.png
 
…og fyll så inn passord:

4_henttilbakemelding_loggpå2.png

Dersom du får problemer med påloggingen så finner du mer informasjon her.
 
Når du velger OK vil du så få opp tilbakemeldingen. (Dersom tilbakemeldingen ikke er klar ennå, vil du få en melding om at ingen elementer ble funnet).

Dersom a-meldingen er godkjent, vil det vise i status-feltet:

5_henttilbakemelding_godkjent.png 
Godkjent er en tolkning av det som står i filen. Det som faktisk står i filen er Mottatt. Fra versjon 3.59 vil du se at det står Mottatt i stedet for Godkjent.

Fra versjon 3.59 får du en ny visning av tilbakemeldingen. Rapporten som viser på bilder her er tilgjengelig fra knappen Utskriftsvisning.


Du ser kid og forfall, hvilken periode det gjelder og sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til betaling for denne måneden.

Dersom du får en tilbakemelding med melding Øyeblikkelig, må du korrigere feilene og levere a-meldingen på nytt. En Øyeblikkelig-melding ser slik ut:

6_henttilbakemelding_avvik_1.png

Dersom du scroller videre nedover får du opp en liste over feilene:

7_henttilbakemelding_avvik_2.png

Du kan så velge Vis mer informasjon for å finne videre detaljer:

8_henttilbakemelding_avvik_3.png 

Her ser vi at det mangler antall timer som full stilling tilsvarer på ansatt nr 2. Vi må da fylle inn denne informasjonen på den ansatte, og levere en erstatningsmelding.

Dersom tilbakemeldingen på a-meldingen har status Avvist, er ikke noe mottatt i det hele. Vi må da korrigere feilene og levere på nytt. Også her vil du finne årsaken til at meldingen er avvist i listen nedenfor statusen:

9_henttilbakemelding_avvist.png

Som du ser i listen over avvik, så har alle avvik en avvikskode. I denne artikkelen lister vi opp ulike avvikskoder som våre kunder har mottatt, med forklaring til hva den betyr og løsninsforslag.

Tagger: