Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvem svarer på hva når det gjelder a-ordningen?

Vi vil her gi en oversikt over hvem du skal kontakte ved forskjellige spørsmål som dukker opp i forbindelse med a-ordningen.

Kundesenteret hos Uni Micro svarer på:

 • Hvordan registrere data inn i Uni Lønn
 • Tolkning av tilbakemelding og kvitteringer
 • Implementering av korrigeringer
 • Dersom vi skal svare på spørsmål som ligger utenfor dette kan det bli fakturert for.

--------------------------------------------------------------------------

Ta kontakt med EFF (Etatenes Fellesforvaltning) dersom det gjelder:

 • Generelle spørsmål om a-ordningen
 • Innlogging og innsending av a-meldingen
 • Frister, betalinger og sanksjoner
 • Om arbeidsforhold i a-meldingen
 • Om rapportering av ytelser (lønn, pensjon etc) i a-meldingen
 • Korrigeringer og tilbakemeldinger
 • Tekniske feil i a-ordningenKontakt

 • Telefon: 800 800 00 Innvalg 4.3.3
 • Det finnes og så et kontaktskjema på altinn.no du kan benytte for å sende henvendelser. Du finner linken her.
———————————————————————————————

Ta kontakt med Altinn dersom det gjelder:

 • Innlogging i Altinn
 • Rollekrav og delegering av roller og enkeltrettigheter
 • Hvordan finne skjema og tjenester
 • Feilmeldinger i Altinn
 • Signering og innsending av skjema
 • Registrering av datasystemer og innsendingsproblematikk

Kontakt

 • Tlf 75 00 60 00
 • Epost support@altinn.no

  ———————————————————————————————

Ta kontakt med SSB – Yrke dersom det gjelder:

 • Bruk av STYRK-koder (stillingskoder)
 • Opprettelse av nye STYRK-koder
 • Feilrapportering av STYRK-koder

Kontakt

 • Tlf 40 90 23 64
 • Tlf 40 90 23 84
 • yrke@ssb.no
 • www.ssb.no/a/yrke/ (yrkeskatalogen)


———————————————————————————————

Ta kontakt med SSB dersom det gjelder:

 • Arbeidstidsordning og lønn
 • Spørsmål om
  • Arbeidstidsordning
  • Lønnsansiennitet
  • Lønnstrinn
  • AvlønningstypeKontakt

 • Tlf 62 88 50 22
 • Epost lonnstat@ssb.no


———————————————————————————————

Ta kontakt med NAV – Aa-registeret dersom det gjelder:

 • Spørsmål om Aa-register opplysninger
  • Arbeidsforhold (stillinger) spesielt
 • Innsyn i Aa-registeret
 • Veiledning om regelverk og rapporteringsplikt som gjelder Aa-registeret
 • Registrering av arbeidstakere i forhold til utstedelse av ID-kort i renhold- og byggenæringen


Kontakt

 • Tlf 62 02 40 50
 • Epost Aa-registeret@nav.no


———————————————————————————————

Ta kontakt med NAV – Kontaktsenter dersom det gjelder:

 • Spørsmål fra arbeidsgiver som omhandler ytelser fra NAV Sykepenger
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Uføretrygd
 • Foreldrepenger


Kontakt

 • Tlf 55 55 33 36
 • www.nav.no


———————————————————————————————

Ta kontakt med Skatteopplysningen dersom det gjelder:

 • Inntektsmottakere
  • Skatt
  • Skattekort
  • Selvangivelse
 • Næringsdrivende
  • Skatt
  • Selvangivelse
  • Merverdiavgift


Kontakt

 • Tlf 800 800 00
 • http://Skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/


———————————————————————————————

Ta kontakt med Skatteoppkreveren dersom det gjelder:

 • Beregning av arbeidsgiveravgift
 • Forskuddstrekk
 • Frister, utsettelse/oppdeling av innbetalinger
 • Renteberegning


Kontakt

 • Informasjon finnes på kommunenes nettsider


———————————————————————————————

Ta kontakt med Skatteoppkrever utland dersom det gjelder:

 • Utenlandsk arbeidsgiver / arbeidstaker Innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift
 • Skatteoppgjør/avregningsklage
 • Innkreving av norsk skatt i Norge eller hjemlandetKontakt

 • Tlf 51 86 89 00
 • tco@skatteetaten.no
 • www.taxnorway.no


———————————————————————————————

Sanksjoner ved manglende innlevering av a-melding:

 • Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr
  • Ved for sen innlevering av a-melding
 • Hva hvis du ikke får levert a-melding pga feil
  • Send inn alt du kan; lever a-melding selv om det er med avvik.
  • Gi melding til EFF (se kontaktinfo lenger opp på siden) om at du ikke får sendt inn og hvorfor
 • Hvert enkelt tilfelle blir vurdert Først dialog
  • Deretter sanksjoner