Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Levere a-meldingen

Når du har kjørt prøvekjøring og ikke får noen avvik på den er du klar til å levere a-meldingen. Husk at a-meldingen skal leveres innen den 5. i måneden etter utbetalingsdatoen på lønnskjøringen.

Her er film om dette.

Gå på Periodiske rutiner – A-melding.

Velg hvilken periode du skal levere a-melding for, sett på hake for Vis oppsummering og gjerne også for Kjør integritetstest først (som en siste kontroll). Velg så A-melding:

1_send.png
 
Trykk Ok på melding om at du ikke fant avvik (dersom du kjørte integritetstest). Du får så opp oppsummeringsbildet, og kan velge Send melding der:

2_Send melding.png
 
Svar så Ja på spørsmål om du vil fortsette:

3_send_melding.png
 
Du får så en melding om at a-meldingen er sendt til Altinn:

4_send_melding_sendt.png
 
Det kan til slutt være lurt å kontrollere at den er godkjent i Altinn-portalen ved å gå på Periodiske rutiner – Altinn oversikt og velge Oppdater status. Dersom du får OK på meldingen, og verdier i Arb.flyt ref. og så videre, har Altinn mottatt forsendelsen.

NB: Husk at du fremdeles må hente tilbakemeldingen og se at a-meldingen er godkjent av kontrollene i a-ordningen.

5_sjekk_altinn.png

Dersom du får feilmelding ved forsøk på levering av a-meldingen, så finner du mer informasjon her.