Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nettolønn i a-ordningen

Dersom du har ansatte på nettolønnsordning, så kan du per dags dato ikke benytte haken for Nettolønn på lønnsart, annet enn til eventuelt å kalkulere bruttobeløpet. Dette fordi innrapporteringen i A-ordningen er endret. Brutto lønn skal rapporteres todelt: netto beløp og beregnet skatt. Det må derfor benyttes minst to lønnsarter for å føre dette. (Minst fire dersom du har ansatte både i utland og innland.)

Sett opp en lønnsart for Nettolønn på denne måten:

Lønnsarten skal ha hake for Med i grunnlag for Skatt og Arbeidsgiveravgift på vanlig måte.

Under Andre valg skal det IKKE være hake for Nettolønn, men du må velge Nettolønn i feltet Skatte- og avgiftsregel:

1_lart_nettolønn.png
 
Under A-meldingen setter du lønnsarten opp slik (for kontantytelse, se Veiledningen for naturalytelser o.l):

2_lart_nettolønn.png
 
Det er altså:

  • Inntektstype: Lønn
  • Fordel: kontantytelse
  • Beskrivelse: fastloenn
  • Tilleggsopplysning: nettoloenn – oppgrossingstabellnummer
  • Trekkplikt: på

 

I tillegg må du ha en lønnsart for beregnet skatt. Denne er kun for å innrapportere den delen av beløpet. Lønnsarten ser slik ut:
Under Lønnsart har du hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift og Utbetaling:

3_lart_nettolønn.png
 

Under Andre valg velger du Nettolønn i feltet Skatte og avgiftsregel:

3b_lart_nettolønn_1.png

Under A-meldingen setter du opp denne informasjonen:

4_lart_nettolønn.png

Det er altså:

  • Inntektstype: Lønn
  • Fordel: kontantytelse
  • Beskrivelse: beregnetSkatt
  • Tilleggsopplysning: nettoloenn – oppgrossingstabellnummer
  • Trekkplikt: på

Legg merke til at du også her skal ha oppgrossingstabellnummer som tilleggsopplysning.

Når du så registrerer lønn, så legger du inn nettobeløpet i den første lønnsarten. Differansen mellom nettolønnen og det oppgrossede beløpet registrerer du i lønnsarten for beregnet skatt (vi må selv oppgrosse beløpet): 

 

5_postering_nettolønn.png
 
Som du ser oppnår vi da at vi får korrekt beløp utbetalt, korrekt beløp i forskuddstrekk, og vi får delt opp bruttolønnen i netto lønn og beregnet skatt.
Tilleggsopplysningen oppgrossingstabellnummer blir hentet fra det tabellnummeret du har registrert på den ansatte dersom du ikke fyller det inn på lønnsposten. Du kan altså velge å ikke fylle inn noe (men du må legge inn tilleggsopplysningen på selve lønnsarten).

Tagger: