Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nullstille innsendt a-melding

I enkelte tilfeller har vi behov for å nullstille innsendte meldinger. Dette gjelder spesielt i de tilfeller der vi har dobbeltinnsendinger for en periode. (Altså der vi har klart å levere mer enn en gjeldende a-melding.)

Det finnes mulighet for å nullstille innsendte meldinger fra Unimicro V3 lønn. Det som skjer da er at vi sender en helt tom melding som erstatningsmelding for den meldingen som skal nullstilles.

Fremgangsmåten er denne:

  1. Finn hvilken a-melding som skal nullstilles.
  2. Gi denne a-meldingen status Sendt ok inne på Tilbakemeldinger.
  3. Send en nullstillingsmelding
  4. Husk å hente tilbakemelding på nullstillingsmeldingen på vanlig måte.
  5. Dersom du senere skal sende erstatningsmelding på denne perioden, husk at du ikke vil erstatte nullstillingsmeldingen. Du må i så fall sette status på nullstillingsmeldingen til Erstattet.

1: Finne hvilken a-melding som skal nullstilles

Dersom du mistenker at det har blitt sendt inn to a-meldinger for en periode, gå inn og se på siste tilbakemelding for perioden.

Velg linken Vis meldingshistorikk nederst i tilbakemeldingen. Du får da en liste over alle innsendte meldinger, og du ser hvilke som er gjeldene ved at de har status Mottatt er tall på linjen for denne meldingen. Noter deg hvilke id-er som er gjeldende.

1_nullstille_meldingshistorikk.png

Dersom det er sendt inn a-meldinger fra andre lønnssystemer eller direkte fra skjema på altinn.no vil du se det på at meldingsid-en ser annerledes ut. F.eks. så starter meldingsid fra manuell innsending på altinn med A01. Innsendinger fra andre systemer må eventuelt nullstilles fra det andre systemet.

Bestem deg for hvilken a-melding som skal nullstilles, og noter deg MeldingsID. Vi vil som regel anbefale å nullstille den eldste/den med lavest id. Dette fordi dersom vi har rettet opp i feil underveis så er sjangsen størst for at det er korrigert i den siste meldingen. I dette eksempelet noterer vi oss at vi skal nullstille melding nr 52.2: Endre status på meldingen som skal nullstilles til Sendt ok.

Vi får kun nullstille meldinger som har status Sendt ok. Dersom vi har forsøkt å erstatte den tidligere, så kan det være at den er merket som Erstattet el.l. i listen. Vi går derfor inn på Periodiske rutiner – a-melding – Tilbakemelding og finner meldingen som skal nullstilles. Endre status til Sendt ok, og dersom det står et tall i kolonnen Erstattet av så må det også fjernes:

2_nullstille_status.png

Når du lukker tilbakemeldingslisten så vil du få spørsmål om du ønsker å lagre endringene. Svar Ja på den meldingen.3: Send nullstillingsmelding

Tilbake i bildet for a-melding kan du nå velge Valg – Nullstill melding:

3_nullstille_valg.png

Velg så den meldingen som skal nullstilles i listen. Pass på at både meldingsid og periode stemmer, og velg så OK:

4_nullstille_meldingsid.png

Svar Ja på melding om at du ønsker å fortsette, og vent så på melding om at a-meldingen er sendt. Trykk OK på den.4: Hent tilbakemelding på nullstillingsmeldingen på vanlig måte.

Nullstillingsmeldingen vil du finne inne på Tilbakemelding som en egen id. Hent tilbakemeldingen og kontroller inne på Vis meldingshistorikk om ikke a-meldingen nå er nullstilt:

5_nullstille_resultat.png5: Husk å ikke erstatte nullstillingsmeldingen ved senere korreksjoner.

Når du sender erstatningsmelding på en periode vil systemet erstatte siste/høyeste meldingsid med status Sendt ok eller tilsvarende.

Dersom du senere har behov for å sende erstatningsmelding på denne perioden, husk i så fall at det finnes en nullstillingsmelding som siste mottatte melding. Som du ser av bildet i punkt 4 så er det melding 54 som inneholder tall, men siste mottatte melding er nr 55. For at systemet skal erstatte melding nr 54 i stedet for nummer 55 går vi derfor inn på Tilbakemelding og endrer status på melding nr 55 til Erstattet eller Avvist, slik at det er melding nr 54 som er siste melding med status Sendt.