Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ny visning av tilbakemelding

Fra versjon 3.59 får du en ny visning av tilbakemeldinger ved nedlasting. Det er første bilde som er endret. Du finner fremdeles rapporten som du kjenner fra før under Utskriftsvisning.

Det er i tillegg en endring til: Tidligere har det stått Godkjent øverst på rapporten dersom det ikke var listet opp avvik i tilbakemeldingen. Det var en omskrivning. Det som egentlig står i filen er Mottatt. Det er derfor det du vil se i rapporten fra nå av.

Den første endringen er at du vil se en egen knapp for Tilbakemelding under Periodiske rutiner. Du trenger altså ikke gå via A-melding for å finne listen over tilbakemeldinger:

1_tilbakemelding.png

Når du laster ned tilbakemeldingen så vil du nå først få opp dette bildet:

2_tilbakemelding.png

Som du ser finner du knappen Utskriftsvisning nederst i bildet.

Det nye bildet viser selve innholdet i tilbakemeldingsfilen til venstre i bildet. Du kan derifra klikke deg inn i detaljene, slik som du ville ha gjort dersom du åpnet selve xml-filen.

Det er fargekode på visningen, slik at du enkelt ser om det er avvik. Dersom du får rød bakgrunn på en linje, og i tillegg et symbol med STOP (= avvist), gul trekant (= øyeblikkelig) eller blå sirkel (= retningslinje), så ser du at du har avvik.

Dersom meldingen er avvist vil det stå et STOP-symbol på selve linjen med leveransen. Dersom du får et øyeblikkelig- eller retningslinjeavvik så vil det stå mottatt leveranse på linjen med leveransenummer (og grønn bakgrunn), men du vil i tillegg få en linje med avvik i rødt og tilhørende symbol. Det kan f.eks. se slik ut:

4_tilbakemelding_avvik.png

Dersom vi klikker videre inn i detaljene kan vi se nøyaktig hvor feilen ligger. Her ser vi at et av avvikene gjelder feil kombinasjon av opplysninger på en lønnspost på ansatt nr 2 på kr 1500:

4_tilbakemelding_avvik_detaljer_1.png

En erstattet melding fra samme periode vil vise med et sort kryss, og med strek over.

Andre fordeler med den nye visningen er:

  • Du kan enkelt kopiere ut verdier, som f.eks kidnummer og kontonummer (trykk på kopiere-symbolet til høyre for feltet)
  • Det blir lettere å se at du muligvis har dobbeltrapportert. (Du har flere grønne linjer, og dersom du klikker inn i detaljerne finnes det tall for aga og forskuddstrekk i begge)
  • Det blir lettere å avdekke hvilken periode en feil tilhører dersom tilbakemeldingen har med tall for flere perioder.

 

Tagger: