Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Problemer med pålogging ved henting av tilbakemelding på a-melding

Altinn har gitt tilgang til at du kan logge på med tre ulike metoder: AltinnPin, TaxPin og SMSpin. Mange forveksler sistnevnte med andre påloggingsmetoder, og får derfor feil ved pålogging. I tillegg må du ha tilgang til å hente tilbakemeldinger.

Dersom du får feilmelding ved forsøk på å logge på med SMSpin er dette sannsynligvis fordi du prøver å logge på ved hjelp av MinID, BankID el.l. Det er ikke støtte for disse påloggingsmetodene. Det er denne påloggingsmetoden som benyttes når du velger SMSpin: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Innlogging-og-rapportering/Innlogging-med-Passord2/

Her er en oppskrift på hvordan du kan sette opp hvilket passord som skal benyttes:

 • Gå på altinn.no og logg på med den påloggingsmetoden du vanligvis benytter.
 • Gå på Profil, roller og rettigheter.
  1_altinnoppsett.png

 • Velg Avanserte innstillinger.
  2_altinnoppsett.png

 • Scroll ned til Innloggingsinformasjon og skriv inn nytt passord på Endre passord. (Du vil ikke kunne se hvilket passord som er registrert på "Min brukerprofil", fordi at det alltid er 10 prikker i de to boksene som gjelder passord.) La Brukernavn stå tomt. Kontroller også at mobilnummeret er korrekt, og at det er hake på for Tillat innsending fra applikasjon eller system med dette brukernavnet og passordet.  Velg så Lagre  (De endringen du gjør her vil ikke påvirke innlogging med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.)
  4_altinnoppsett.png

 • Det er det det passordet som du nå har lagret på brukerprofilen i Altinn som skal benyttes når du logger på med SMS-pin fra Uni Økonomi.


Dersom du fremdeles får feil, eller dersom du får feil ved bruk av AltinnPin eller TaxPin, så kan det være at du ikke har tilstrekkelige rettigheter til å hente tilbakemelding på a-meldingen for dette organisasjonsnummeret. Ta i så fall kontakt med altinn for hjelp til å få dette på plass. Kontakt altinn på telefon 75 00 60 00 eller på e-post til support@altinn.no. (Dersom du ikke har tilstrekkelig med rettigheter må de delegeres til deg, men altinn kan gi informasjon om hvilke rettigheter og hvordan.)

Dersom du i løpet av kort tid har gjort tre forsøk der påloggingen feiler, så blir brukeren din låst i 60 minutter av altinn.

Husk at meldingen Fant ingen elementer (uten noen andre feilmeldinger først) tyder på at tilgangen er på plass, men tilbakemeldingen er ikke tilgjengelig ennå. Eventuelt så har ikke du som person tilgang til å hente tilbakemeldingen.

Tagger: