Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Prøve på a-meldingen

Vi anbefaler at du kjører prøve på a-meldingen før levering, slik at du kan luke ut alle feil som eventuelt kan oppdages på forhånd.

For å gjennomføre en prøvekjøring, gå på Periodiske rutiner – A-melding. Velg periode du skal kjøre prøve for, sett på hake for Vis oppsummering (så du får kontrollert hovedtallene) og Kjør integritetstest først. Velg så Prøve:

1_prøve_utvalg.png

 
Du vil da enten få opp en feilliste, eller denne meldingen:

2_prøve_ingenavvik.png

 
Når du får meldingen Fant ingen avvik så finner ikke integritetstesten avvik, og du kan gå videre til levering.

Dersom du får opp en feilliste, kan den se ut som f.eks. denne:

3_prøve_feilliste.png

 
Noter deg hvilke feil det gjelder, og gå inn på den ansatte og korriger avvikene. Feillisten kan skrives ut, v.h.a. Print-knappen.

Når du har korrigert problemet, kjør en ny prøvekjøring. Dette for å kontrollere at du har fått med deg alt, og at det ikke har oppstått nye problemer.

Etter feillisten (eller meldingen om ingen avvik), så vil du få opp dette oppsummeringsbildet:

5_prøve_oppsummering.png
 
Du kan da kontrollere at sum aga-grunnlag, forskuddstrekk o.l. stemmer. Du får flere detaljer til aga dersom du velger knappen Detaljer. (Til orientering så vil aga-grunnlaget for otp og refusjon sykelønn kun vise under Detaljer.)

Legg merke til at det står PROVE i feltet Meldings id når det er en prøvekjøring.

Dersom du velger Vis XML kan du se selve xml-filen som vil bli sendt når du leverer a-meldingen.