Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rapportering av utleggstrekk skatt i a-melding

Fra periode 1-2021 skal utleggstrekk skatt rapporteres i a-meldingen, etter hvert som trekket gjennomføres.

Se veiledningen til a-meldingen og søk på «utleggstrekk skatt», når oppdatert versjon av veiledningen er lagt ut på nyåret. Da får du mer informasjon om definisjoner på hva som skal rapporteres. I utgangspunktet er det utleggstrekk ilagt av skatteetaten til privatpersoner som skal rapporteres.

For å rapportere utleggstrekk skatt, må du ha en egen lønnsart som er satt opp for det. Muligheten for å sette dette opp kommer i versjon 3.68.57 (eller høyere). Lønnsarten skal ha «Utleggstrekk» i feltet Type og «utleggstrekkSkatt» i feltet Beskrivelse:

1_utlegstrekk_skatt.jpg

Når du har fått ny versjon, så vil standard lønnsartregister for nye klienter inneholde en lønnsart 603 for utleggstrekk skatt (som er satt opp for rapportering av utleggstrekk skatt), og en ny lønnsart 604, som heter «Andre utleggstrekk». Den vil ikke være satt opp for rapportering. Den nye lønnsarten er koblet mot hovedbokskonto 2620, som er lagt til i Standard kontoplan.

 

Ved overgangen til ny rapportering i januar 2021:

Dersom du gjennomfører utleggstrekk fra før, så har du gjerne en lønnsart i bruk til dette. (Som f.eks. standard lønnsart 603). Dersom det kun er utleggstrekk skatt du benytter denne lønnsarten til, så kan du sette opp denne lønnsarten for rapportering når du har opprettet 2021 på klienten.

Dersom du har en blanding av utleggstrekk skatt og andre typer utleggstrekk, så vil du fra nå av ha behov for minst to lønnsarter:

  • Dersom du alt har forskjellige lønnsarter er det bare å sette opp de lønnsartene som gjelder utleggstrekk skatt for rapportering i a-melding.
  • Dersom du til nå har ført flere typer utleggstrekk i samme lønnsart, vil du nå måtte opprette en ekstra lønnsart. Du velger selv om du vil sette opp den du har fra før for rapportering, eller sette den nye lønnsarten opp for rapportering. Husk å benytte korrekt lønnsart i forhold til type trekk. 

 

Problemstilling: Hva gjør jeg når jeg har benyttet samme lønnsart for utleggstrekk skatt og andre utleggstrekk, og trekkene er koblet mot saldo?

Vi foreslår da at du beholder lønnsarten på de trekkene du har flest av. Dersom du f.eks. har flest trekk som gjelder utleggstrekk skatt, så setter du den lønnsarten som du har benyttet på trekkene frem til nå opp for rapportering, og så lager du en ny lønnsart for andre utleggstrekk (uten rapportering).

For de trekkene som skal flyttes til ny lønnsart må du i tillegg gjøre følgende inne på Faste poster på den ansatte:

  1. Sett sluttdato 31.12.2020 (eller til det som er Til-dato på siste lønnskjøring som ble kjørt på 2020) på det trekket som skal flyttes.
  2. Trykk på knappen med tre prikker i Saldo-feltet på samme linje, og noter hva som er restsaldo på trekket.
  3. Opprett en ny linje med trekk i den nye lønnsarten. Sett fra dato lik dagen etter den sluttdatoen du satte på trekket før Den skal være lik trekket du satte sluttdato på, med unntak av lønnsarten, og at det er restsaldoen som skal legges inn som saldo.

I dette eksempelet har vi benyttet lønnsart 603 for alle typer utleggstrekk. Vi har flest trekk i lønnsarten av typen utleggstrekk skatt, vi velger å beholde 603 som lønnsart for utleggstrekk skatt. Ansatt nr 1 har et utleggstrekk av annen type. Vi må da få flyttet trekket, og tilhørende restsaldo over i ny lønnsart nr 604.

Først setter vi sluttdato og noterer restsaldo:

2_utlegstrekk_skatt.jpg

Så oppretter vi den nye linjen med restsaldo:

3_utlegstrekk_skatt.jpg

 

Ved en senere anledning: Du kan senere nullstille saldoen på det opprinnelige trekket, slik at rapporter o.l. ikke fortsetter å vise det. Vent med å gjøre det til etter at du ser at du har fått alle verdier korrekt på plass. (Du nullstiller trekket på den gamle linjen ved å gå inn i saldo-bildet (knappen med tre prikker), og sette beløp til 0.)

 

Tilbake til a-melding