Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Summering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk per termin

Det finnes både et bilde og en rapport som summerer skyldig arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk per betalingstermin. Begge viser både hva systemet har regnet ut og hva tilbakemeldingen fra a-meldingen viser for de to periodene i terminen. Du bør sammenligne tallene i tilfelle differanser.

Mange kjenner bildet for summering. Det ligger under Periodiske rutiner og heter Sum arb.avg og f.trekk:

summeringsbilde.png

Denne kan ikke skrives ut.

Derfor finnes det en rapport som viser de samme tallene i et utskriftsvennlig oppsett. Du finner denne rapporten i rapportgruppe "Avstemming lønn". Den heter "Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk":

summeringsrapport.png

Her ser du også betalingsfristen for terminen, i feltet Forfallsdato.

(Kontonummer viser ikke her på grunn av at disse meldingene er sendt mot altinn.no sin testportal, og da returneres ikke kontonummer i tilbakemeldingene.)

Tagger: