Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tilleggsopplysninger i A-meldingen

Enkelte lønnsarter må settes opp med tilleggsopplysninger, som f.eks. lønnsart for Fri bil:

1_tillegg_bilogbaat.png

Generelt sett kan du si at dersom det står Antall i kolonneoverskriften i kodespeilet/veiledningen, så blir antallet/tilleggsopplysningen hentet fra antall-feltet på lønnsposten. Dersom det står Tilleggsinformasjon eller Spesifikasjon som kolonneoverskrift, så må det defineres videre under Tilleggsopplysninger på lønnsarten. Du ser flere detaljer i denne opplæringsfilmen.

Når du fører med denne typen lønnsarter, fører du inn opplysningene etter hvert:

2_tillegg_lønnspostt.png

I enkelte tilfeller er det en tekst som skal inn i tilleggsopplysningsfeltet. Du ser eksempler på hvordan du setter opp lønnsarten og henter inn korrekt tekst i denne artikkelen.

Dersom du har glemt å føre på tilleggsopplysningene, kan du fylle dem inn i ettertid på Periodiske rutiner – Kontroller tilleggsopplysninger. Her kan du fylle inn opplysninger som mangler. Du kan også korrigere på tidligere registrerte opplysninger (ved å sette hake for Vis alle registrerte tilleggsopplysninger)

3_tillegg_korriger.png

 

NB: Dersom du hadde glemt å sette opp lønnsarten for tilleggsopplysninger, så er det ikke nødvendig å nullstille lønnskjøringen for å få dette på plass. Bare sett opp lønnsarten slik som den skal være, og så kan du gå inn på Periodiske rutiner - Kontroller tilleggsopplysninger og fylle inn det som mangler etterpå.

Tagger: