Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Tilleggsopplysninger som skal ha en tekst

Enkelte lønnsarter skal ha en tilleggsopplysning som skal være en lang tekst. Vi vil her forsøke å vise hvordan du setter opp disse lønnsartene.

I kodespeilet eller veiledningen så finner du av og til tilleggsopplysninger som er en lang tekst, og så finner du ikke noe tilsvarende når du søker på tilleggsopplysninger inne på lønnsart. Da skal du ofte velge Persontype eller Inntjeningsforhold. Vil vil vise dette med et par eksempler her.

 

Eksempel 1: Tidligere lt-kode 156-A

Denne tidligere lt-koden har 4 ulike mulige kombinasjoner av opplysninger, der alle skal ha tilleggsinformasjon Utlending med opphold i Norge. En av dem ser slik ut:

1_langtekst_kodespeil.png

Når vi setter opp lønnsarten så får vi først kun ett valg under Tilleggsopplysninger (ved å velge Søk knappen), og det er reiseKostOgLosji:

2_langtekst_lart.png

Når vil velger det, så får vil heller ikke noe valg som heter Utlending med opphold i Norge. Det eneste valget er Persontype. Velg det:

3_langtekst_lart.png

Lønnsarten ser da slik ut:

4_langtekst_lart.png

Ved registrering av lønnsposter kan du søke opp korrekt tekst:

5_langtekst_lønnspostt.png

....og velge den:

6_langtekst_lønnspostt.png

TIPS: Dersom lønnsarten alltid skal ha samme tilleggsopplysning (og det skal den gjerne), så registrer en lønnspost og hent inn korrekt tekst. Kopier så teksten fra feltet, og legg det inn i feltet Foreslått verdi på lønnsarten. Da vil systemet alltid foreslå denne teksten når du benytter lønnsarten:

7_langtekst_lart.png

 

Eksempel 2: Tidligere lt-kode 144

Denne tidligere lt-koden skal ha teksten Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy. I kodespeilet ser det slik ut:

8_langtekst_kodespeil.png

Når vi setter opp lønnsarten så får vi ikke noe valg som tilsvarer det vi er ute etter. Vi velger derfor Inntjeningsforhold, to ganger:

9_langtekst_lart.png

Lønnsarten ser da slik ut:

10_langtekst_lart.png

Ved registrering av lønnsposter kan du søke opp korrekt tekst:

11_langtekst_lpost.png

....og velge den:

12_langtekst_lpost.png

TIPS: Dersom lønnsarten alltid skal ha samme tilleggsopplysning (og det skal den gjerne), så registrer en lønnspost og hent inn korrekt tekst. Kopier så teksten fra feltet, og legg det inn i feltet Foreslått verdi på lønnsarten. Da vil systemet alltid foreslå denne teksten når du benytter lønnsarten:

13_langtekst_lart.png