Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Trekk i lønn for ferie

Dette gjelder kun bedrifter med fastlønn/månedslønn.

A-ordningen har hatt problemer med å tolke de lønnspostene i a-meldingene som gjelder trekk i fastlønn ved uttak av ferie.  Det har blitt rapportert på så ulike måter at de ikke har kunnet se at det er det som blir rapportert. Derfor skal dette rapporteres på en helt egen måte fra 2017.

I følge ferieloven skal ansatte med fast lønn trekkes i lønn når de tar ut ferie, for da skal de få feriepenger for tilsvarende tidsrom.

Praksis i mange norske bedrifter som har fastlønn/månedslønn er at alle feriepengene utbetales i en omgang, f.eks. i juni. Samtidig trekkes det 4/26 eller 3/22 av fastlønnen, da de ansatte da i realiteten får lønn for litt over en måned. (Dette gjelder bedrifter med 5 uker ferie/12% feriepenger).

Tidligere har dette trekket blitt rapportert med samme beskrivelse som månedslønns-lønnsarten, altså fastloenn, dersom du benytter funksjonen for dette i Unimicro V3. Dersom du trekker manuelt er det beskrivelsen på den lønnsarten du har benyttet som har blitt rapportert, gjerne fastloenn eller timeloenn.

Fra 2017 vil a-ordningen ha dette trekket rapportert i en egen beskrivelse: trekkILoennForFerie. Det er kun beskrivelsen som skal være annerledes enn lønnsarten du fører fastlønnen i. Resten skal være helt likt, inkludert eventuelle spesifikasjoner/tilleggsopplysninger eller skatte- og avgiftsregler.

Du skal benytte beskrivelse trekkILoennForFerie når du utbetaler alle feriepengene samlet, og foretar trekket da. Du kan også benytte denne beskrivelsen dersom du foretrar trekk manuelt etter hvert som ferien blir tatt ut.

Trekk i lønn for ferie må være et negativt beløp, samlet på en a-meldingsperiode. Ellers vil du få avvik.

I den elektroniske veiledningen er det mange eksempler på hvordan denne beskrivelsen skal benyttes.

 

Hvordan håndteres dette i Unimicro V3 lønn?

I standard lønnsartregister, som leses inn på nye klienter, har det dukket opp en lønnsart nr 59, som heter Trekk i lønn for ferie. Denne er helt lik lønnsart nummer 1, månedslønn, med unntak av at beskrivelsen er TrekkILoennForFerie i stedet for fastloenn. Denne lønnsarten kan benyttes for manuelle trekk.

1_lart59.png

2_lart59.png

 

Dersom du har en lønnsklient som er opprettet alt, så kan du lage en egen lønnsart for trekk i lønn for ferie. Lag den helt lik lønnsart nr 1, bare med beskrivelsen trekkILoennForFerie.

Lønnsarten benyttes altså for manuelle trekk, f.eks. dersom du trekker i lønn etter hvert som den ansatte tar ut ferie, i stedet for samlet på en lønnskjøring.

 

Ellers vil lønnssystemet tilsynelatende oppføre seg som tidligere. Dersom du benytter systemet til å legge inn trekket, så vil det bli håndtert i bakgrunnen.

Dersom du merker en lønnskjøring med -4/26 eller -3/26 månedslønn i feltet Type på lønnskøjringen, vil systemet generere trekk-posten i lønnsart for månedslønn som før:

2_lønnskjøring.png

Lønnsposten:

4_lønnspost.png

Det er i bakgrunnen håndteringen av dette ligger. Selv om lønnsposten er i lønnsart for månedslønn, som har beskrivelse fastloenn, så blir den merket med en ekstra verdi, som sier at dette er trekk i lønn for ferie.

Når du har kjørt lønnskjøringen, og skal levere a-meldingen, så ser vi i filen at systemet rapporterer beløpet med beskrivelse trekkILoennForFerie:

5_a-meld.png

Dette vil være gjennomgående. Rapporter i lønnsmodulen, og f.eks. søk i Oversikt-bildet vil vise posten med beskrivelse trekkILoennForFerie:

6_oversikt.png

 

OBS: Dersom du har flere lønnsarter for månedslønn, så må lønnsarten ha på hake for Er månedslønn for at denne funksjonen skal slå inn:

7_lart.png

Det fine med det at systemet benytter samme lønnsart som før, er at da får du også med deg eventuelle tilleggsopplysninger eller skatte- og avgiftsregler som er satt opp.

Dette får du ikke med ved manuell registrering av trekk. Husk at du i så fall må ha en lønnsart per kombinasjon av tilleggsopplysninger du har månedslønnsarter for.