Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Utbetaling av feriepenger som skal innberettes med en annen beskrivelse av ytelse enn Lønn – Kontantytelse – Feriepenger

Det hender at du skal utbetale feriepenger som ikke skal innberettes på vanlig måte (den måten som standard lønnsart 50-52 er satt opp). Det kan være p.g.a. at den ansatte jobbet i utlandet, det kan være p.g.a. at det skal utbetales etterlønn ved dødsfall e.l.

Siden feriepengelisten ser på hvor mye som er utbetalt i standard-lønnsartene for å vise rest feriepenger, må vi gjøre noen ekstraposteringer for å både få til utbetalingen av feriepenger og få redusert feriepengelisten.

Løsningen er denne:

Opprett to nye lønnsarter: begge skal være helt like den lønnsarten som feriepengene er utbetalt i, med unntak av at den ene skal ha det oppsettet under A-meldingen som det skal innberettes i. Med helt lik mener vi at lønnsartene har samme valg på under Med i grunnlag for og samme konto som lønnsarten som feriepengene er utbetalt i.

Det vil si at dere må lage en lønnsart A, som er helt lik lønnsart for feriepenger med samme oppsett under A-meldingen og en lønnsart B som er helt lik lønnsart for feriepenger, med unntak av oppsettet under A-meldingen. Der må dere sette opp det oppsettet dere skal ha (Det kan også her være at denne lønnsarten ikke skal ha hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift.)

Dere fører så det beløpet denne ansatte har fått i feriepenger i minus med lønnsart A, og i pluss med lønnsart B. Da har dere fått flyttet beløpet fra en beskrivelse av ytelse til en annen, uten at netto utbetalt, skatt el.l er påvirket. Samtidig er feriepengelisten oppdatert.Et eksempel:

Vi kan her vise et eksempel. I vårt eksempel skal en ansatt ha innberettet feriepengene som Arbeid i utlandet – spesifisert etter type ytelse (tidligere lt-kode 113(-A)).

Vi oppretter da en lønnsart (A) som vi i dette tilfellet gir lønnsartnummer 53. Den er nøyaktig lik lønnsart for feriepenger (50), både under Lønnsart

1_lart53_konto.png 

…og under A-meldingen:

2_lart53_ameld.png
 
Denne lønnsarten brukar du altså til å tilbakeføre det som blir ført i standard lønnsart, slik at du kan få det over i en lønnsart med korrekt oppsett. 


Vi oppretter altså i tillegg en lønnsart med det oppsettet vi skal rapportere ytelsen i (B), i dette tilfellet gir vi denne lønnsarten nr 54. Vi viser her et oppsett for tidligere lt-kode 113, men det kan være andre oppsett som er aktuelle også.
Lønnsarten er fremdeles lik under Lønnsart (her må du utelate hake for Arbeidsgiveravgift dersom det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift):

3_lart54_konto.png
 
…men under A-meldingen har vi oppgitt den beskrivelsen og de tilleggsopplysningene som det skal innberettes i:

4_lart54_ameld.png

Når vi så skal utbetale dette, så kjører vi feriepengerutinen på vanlig måte for å få opprettet feriepengeposten i standard lønnsart. Dette gjør at feriepengelisten vil bli oppdatert:

5_feriepengepost.png
 
Siden vi ikke skal innberrette dette som vanlige feriepenger i a-meldingen bruker vi så den lønnsarten som er helt lik lønnsart for feriepenger (nr 53) til å tilbakeføre beløpet, og så fører vi det inn i den nye, korrekte lønnsarten (nr 54):

6_feriepengepost_nullstill.png
 
Vi har da oppnådd å:
•    Oppdatere feriepengelisten (lønnsposten i lønnsart 50)
•    Nullstille innberetningen som følger feriepengeposten (den negative lønnsposten i lønnsart 53)
•    Få innberettet beløpet på korrekt måte (lønnsposten i lønnsart 54)

 

Det samme prinsippet gjelder feriepenger etter dødsfall:

Her må det lages to nye lønnsarter

 - En som er helt lik lønnsart 51  (Feriepenger innev.år) 

 - En som kun er med i grunnlag for utbetaling

 

For å få feriepengerutinen til å gå i null på den ansatte må lønnsart 51 brukes i en lønnkjøring

Da lønnsart 51 er med i grunnlag for både arbeidsgiveravgift og skatt må vi ha en motpost slik at dette går i null 

For å faktisk utbetale feriepengene for innev.år uten arbeidsgiveravgift og skatt lager vi lønnsart som kun er med i grunnlag for utbetaling

 

Lønnsart Feriepenger innev.år Motpost skal settes opp slik:

Lønnsart 54 grunnlag.jpg

 

Lønnsart 54.jpg

 

Lønnsart for Feriepenger innev. år etter dødsfall skal settes opp slik:

Lønnsart 55 grunnlag.jpg

 

Lønnsart 55 ameld.jpg

 

Slik skal lønnspostene føres:

Føring feriepenger etter dødsfall.jpg