Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Årsoppgave til inntektsmottakere

Når du har levert a-meldinger gjennom året har de ansatte til slutt krav på en oversikt over de rapporterte opplysningene. Denne oppgaven kalles både Årsoppgave til inntektsmottaker og Sammenstilling til inntektsmottaker. Oppgaven erstatter lønns- og trekkoppgave.

Rapporten som benyttes i Unimicro V3 lønn ser slik ut:

Årsoppgave mai.jpg

 
Her finner du detaljer om den ansatte, og alle ytelser som er rapportert. Feriegrunnlaget er også med.

NB: Dersom du har feil/ugyldig kombinasjon av opplysninger på en lønnsart, eller har glemt tilleggsopplysninger på en eller flere lønnsposter, så vil nok ikke tallene på årsoppgaven stemme. I så fall vil du også ha øyeblikkelig-avvik (med avvikskode MAGNET_EDAG-200) på a-meldingen på en eller flere perioder som ikke er rettet opp. Dette må i så fall rettes opp og erstatningsmelding må sendes før du tar ut årsoppgaven til den ansatte.

 

Sende årsoppgaven til de ansatte:

Ved sending av årsoppgaven på e-post vil den være kryptert med fødselsnummeret til den ansatte.

Du finner mulighet for å skrive ut eller sende oppgaven til de ansatte på Periodiske rutiner – Årsoppgave til inntektsmottaker. Bildet du kommer inn i ser slik ut:

3_bildet for sending.png


 
Øverst ser du rapporten som blir benyttet. (Skulle du på et tidspunkt ha flere tilgjengelig må du huske å velge den du ønsker å benytte.)

Listen viser hvilke ansatte det er ført lønn på. Systemet foreslår å sende e-post til alle ansatte der det er hake for å sende lønnsslipp på e-post, og foreslår å skrive ut oppgaven til resten. Du kan redigere på valgene i listen, enten ved hjelp av valgene listet opp nedenfor, eller ved å klikke i listen.

Under rapportvalget finnes verktøy for å sette på/av utvalg i listen:

  • Valget Rediger e-post gir deg tilgang til å redigere på e-postadresser direkte i listen dersom haken er på. Dersom du fjerner haken igjen vil standard e-postadresse for sending av lønnsslipp bli lagt tilbake. Endringene du eventuelt har gjort på e-postadresser vil altså bli fjernet.
  • Dersom du setter hake for Velg alle til utskrift vil systemet sette hake for Utskrift på alle i listen. Tar du bort igjen hake vil systemet fjerne haken for Utskrift på alle linjene.
  • Dersom du setter hake for Velg alle til E-post vil systemet sette hake for Valgt på alle i listen. Fjerner du haken blir kolonnen Valgt tømt.

Nederst i bildet finner du disse valgene:

  • Avbryt: Vil lukke vinduet for Årsoppgave til inntektsmottakere.
  • E-post tekster: Dette valget gir deg tilgang til å redigere på standardteksten i e-posten som blir sendt.
  • Send epost: Når du trykker på denne knappen vil årsoppgaven bli sendt på e-post til de ansatte der det står hake under Valgt. I tillegg får du tilbud om å skrive ut oppgaven til de ansatte der det er hake under Utskrift.
  • Forhåndsvis: Dersom du trykker på denne knappen vil systemet forhåndsvise årsoppgaven for den linjen som er markert i listen. Du får kun forhåndsvise en og en oppgave. Oppgaven blir forhåndsvist som PDF.

Når du skal sende årsoppgaven, gjør de valgene du ønsker og trykk på Send e-post.

Forhåndsvise eller skrive ut rapporten samlet for alle ansatte:

Dersom du ønsker å forhåndsvise eller skrive ut rapporten samlet for alle eller et utvalg ansatte, så har du mulighet for det fra rapportoversikten. Du finner rapporten  Årsoppgave til inntektsmottakere i rapportgruppe Avstemming lønn.

I utvalgsbildet kan du velge fra/til ansattnr:

Rapportoversikt.jpg