Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Tips for å finne beregnet månedslønn

Det må gjøres en del vurderinger for å finne hva beregnet månedslønn skal være. Her ser du hva NAV skriver om dette: https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/NAV-+og+Altinn-tjenester/inntektsmelding/inntekter-som-inng%C3%A5r-i-beregning-av-m%C3%A5nedsinntekten

Et tips for å finne grunnlaget for denne vurderingen for en ansatt er å benytte Oversikt-bildet.

Det ser ut til at det helst er lønnsarer med a-meldingskombinasjonen Lønn - Kontantytelse, men med ulike beskrivelser som skal inngå. Det skal være et snitt av det som er rapportert i de siste tre a-meldingsperiodene før perioden med første fraværsdag (med mindre det er varige lønnsendringer el.l.) Husk å kontrollere regelverket hos NAV!

Dersom vi har en ansatt som har første fraværsdag i april, må vi altså finne kontantytelesene til denne ansatte for a-meldingsperiode januar til mars (1-3). Dette søket gir de opplysningene:

 7_inntektsmelding_sok.png

 

Vi søker på register Lønnsposter. Søk på:

  • Ansattnr lik (eventuelt Ansattnavn Inneholder eller Begynner med el.l.). Søker opp alle opplysninger for den ansatte du oppgir
  • A-mld. Type Begynner med Lønn (søker opp alle lønnsartner som har Type under a-meldingen lik Lønn)
  • A-mld. Fordel Begynner med kontant (søker opp alle lønnsartner som har Fordel under a-meldingen satt til kontntytelse)
  • Utbetalingsmåned Større eller lik (søker opp alle lønnposter i lønnskjøringer som har utbetalingsdato i den perioden du oppgir, eller større)
  • Utbetalingsmåned Mindre eller lik (søker opp alle lønnposter i lønnskjøringer som har utbetalingsdato i den perioden du oppgir, eller mindre)

Hvert av disse søkene avgrenses av de andre. Til slutt sitter du igjen med kontantytelser til den ansatte som er med i a-meldingsperiode 1-3.

Husk at dersom du skal ha tall fra ulike år, så må du inn og søke på utbetalingsmånedene på hvert enkelt år. Oversikt-bildet søker kun på lønnsposter på det året du er inne på.

Listen kan eksporteres til Excel for videre bearbeiding.

Vi minner om at det er NAV som har fasiten på hvordan Beregnet månedslønn skal beregnes. Det må tas vurderinger på hva som skal være med. Det kan også være andre typer lønnsarter bør inngå, eller det kan ha skjedd endringer som overstyrer snittet av siste tre a-meldingsperioder.

Tilbake til hovedartikkel