Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Gjenoppbygge arbeidsgiveravgift

Dersom du mener systemet har kalkulert feil arbeidsgiveravgift finnes det mulighet for rekalkulasjon.

Du finner denne funksjonen under Verktøy inne på Lønnskjøring. Velg Gjenoppbygg AGA totalsum. Når du kjører gjennom denne vil systemte rekalkulere arbeidsgiveravgiften for alle lønnskjøringer.

1_gjenoppbygg_aga.png

Det er kun arbeidsgiveravgiften i lønnsystemet som blir rekalkulert, slik at du f.eks. kan levere erstatningsmelding på a-meldingen. Det blir ikke endret noe i bokførte verdier. Det må eventuelt korrigeres manuelt i regnskapet.

 

Dersom det har skjedd endringer i innstillinger (f.eks. pga at du hadde feil sone i innstillingene) så vil du kunne benytte denne rutinen for å få kalkulert aga med korrekt sats.

 

NB: Siden gjenoppbyggingsrutinen gjenoppbygger for alle lønnskjøringer, så vil ikke systemet automatisk benytte de endrede innstillingene på alle lønnskjøringer. For å regulere hvilke lønnskjøringer som blir gjenoppbygget med nye innstillinger så er regelen den at kun avregnede lønnskjøringer får aga med nye lønnskjøringer. Endringene gjelder altså ikke for lønnskjøringer som har status som bokført. Dersom du har lønnskjøringer du vil at systemet skal benytte de nyeste innstillingene for må du derfor endre status fra Bokført til Avregnet for at gjenoppbyggingen skal ta hensyn til endringen. (Du skal IKKE nullstille, kun endre status i Status-feltet og lagre før du kjører gjenoppbyggingen).

2_gjenoppbygg_aga.png