Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Ny grense for ekstra 5% arbeidsgiveravgift for 2024 og håndtering av refusjon sykelønn i 2024


Fra 01.01.2024 er grensen for når det skal beregnes ekstra 5% arbeidsgiveravgift (aga) 850 000. (For 2023 er grensen fortsatt 750 000.)

OBS: Du må ha nyttårsversjonen (minst versjonsnummer 3.74.13) for å få inn den nye grenseverdien, og mulighet for å sette opp lønnsarten som er nevnt nedenfor.

Hvordan skal dette beregnes:

Den ekstra satsen beregnes per ansatt, og den beregnes av lønn over 850 000. Når du har fått installert nyttårsversjonen vil systemet beregne ekstra 5% arbeidsgiveravgift dersom ansatte kommer over grensen på 2024. (På 2023 vil systemet fortatt beregne ekstra aga når lønnen overstiger 750 000.)

 • Den ekstra satsen gjelder i alle soner. Altså vil dette også gjelde i sone 5.

 • Arbeidsgivers del av pensjon skal ikke medregnes i grunnlaget for ekstra 5% aga. Dette ble vedtatt i forskrift 21.12.2022.

 • Refusjon sykelønn:

  • Refusjon sykelønn skal redusere grunnlaget for ekstra 5% aga for 2024 dersom refusjonen gjelder lønn utbetalt i 2024.

  • Dersom refusjonen gjelder lønn utbetalt i 2023, skal refusjon sykelønn justere grunnlaget for ekstra aga på 2023, men dersom det skal rapporteres en reduksjon i ekstra aga, så skal den rapporteres på 2024. Dette må beregnes manuelt, og så må du velge hvilken lønnsart som skal benyttes. Se forklaring nedenfor


Føring av refusjoner fra NAV i 2024:

Alle eksemplene i dette avsnittet viser hva som skal gjøres i forhold til ekstra 5% aga. Refusjon av vanlig arbeidsgiveravgift vil også bli beregnet, bokført og rapportert for alle variasjonene, men det er ikke vist i eksemplene.

Når refusjonen du mottar gjelder lønn utbetalt i 2024:

Bruk lønnsart som er satt opp slik:

911.png

Lønnsarten skal i tillegg ikke ha noe under A-meldingen, og under Lønnsart skal det kun stå hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift.

Systemet vil med denne lønnsarten beregne og rapportere arbeidsgiveravgift av refusjon sykelønn i a-melding. Samtidig vil den redusere grunnlaget for ekstra 5% aga for den ansatte for 2024, og føre tilbake og rapportere mindre ekstra 5% aga dersom den ansatte har kommet over grensen på 850 000.

Eksempel – bruk av lønnsart 911:

Du mottar 10000 i refusjon. Den ansatte har ikke passert grensen for ekstra 5% aga på 2024 ennå.

 • Grunnlaget for ekstra 5% aga for 2024 reduseres (gul farge).
 • Det beregnes ikke noe i ekstra 5% aga (grønn farge).
  • (Dersom den ansatte hadde vært over grensen, ville det ha blitt beregnet en reduksjon i ekstra aga)

911_eks.png


Når refusjonen du mottar gjelder lønn utbetalt i 2023, og den ansatte ikke har kommet over grensen for ekstra 5% aga på 2023 (750 000):

Bruk lønnsart som er satt opp slik:

910.png

Lønnsarten skal i tillegg ikke ha noe under A-meldingen, og under Lønnsart skal det kun stå hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift.

Systemet vil med denne lønnsarten beregne og rapportere arbeidsgiveravgift av refusjon sykelønn i a-melding, uten at det påvirker ekstra 5% aga for 2024.

Eksempel – bruk av lønnsart 910:

Du mottar 10000 i refusjon som gjelder lønn utbetalt i 2023. Den ansatte har ikke passert grensen for ekstra 5% aga på 2023.

 • Du kontrolllerer på 2023, men fører på 2024.
 • Grunnlaget for ekstra 5% aga for 2024 reduseres ikke (gul farge).
 • Det beregnes ikke noe i ekstra 5% aga (grønn farge).

910_eks.png


Når refusjonen du mottar gjelder lønn utbetalt i 2023, og den ansatte har kommet over grensen for ekstra 5% aga på 2023 (750 000):

Bruk lønnsart som er satt opp slik:

912.png

Lønnsarten skal i tillegg ikke ha noe under A-meldingen, og under Lønnsart skal det kun stå hake for Med i grunnlag for Arbeidsgiveravgift.

Denne lønnsarten vil, i tillegg til refusjon for vanlig arbeidsgiveravgift, beregne og tilbakeføre ekstra 5% aga. Samtidig vil den ikke redusere grunnlaget for ekstra 5% aga for den ansatte for 2024.

Eksempel – bruk av lønnsart 912:

Du mottar 20000 i refusjon som gjelder lønn utbetalt i 2023. Den ansatte har passert grensen for ekstra 5% aga på 2023.

 • Dette er manuelle beregninger som du må foreta ut fra tallene for 2023.
 • Posteringen skjer på 2024.
 • Grunnlaget for ekstra 5% aga for 2024 reduseres ikke (gul farge).
 • Grunnlaget for ekstra aga på 2023 skal reduseres, i teorien (rød tekst, hvit bakgrunn)
  • Det gir -1000 i ekstra aga for 2023, som skal rapporteres i a-melding på 2024 (oransje farge).
 • Det beregnes ekstra 5% aga, som rapporteres i a-melding på 2024 (grønn farge).

912_eks.png

 

Når refusjonen du mottar gjelder lønn utbetalt i 2023, og den ansatte har kommet over grensen for ekstra 5% aga på 2023 (750 000), men denne refusjonen tar den ansatte under grensen igjen:

Dersom refusjonen du mottar i 2024 tar den ansatte under grensen igjen, vil du måtte splitte det du fører på 2024 i to lønnsarter.

Eksempel – bruk av lønnsart 912 og 910:

Du mottar 40000 i refusjon som gjelder lønn utbetalt i 2023. Den ansatte har passert grensen for ekstra 5% aga på 2023, men kun med 30 000. Altså er det kun av 30 000 du skal få tilbake ekstra 5% aga.

 • Dette er manuelle beregninger som du må foreta ut fra tallene for 2023.
 • Posteringen skjer på 2024.
 • Grunnlaget for ekstra 5% aga for 2024 reduseres ikke (gul farge).
 • Grunnlaget for ekstra aga på 2023 skal reduseres, i teorien (rød tekst, hvit bakgrunn). Men det gjelder kun de første 30000
  • Det gir -1500 i ekstra aga for 2023, som skal rapporteres i a-melding på 2024. Og i tillegg en del som ikke skal rapporteres i a-melding (oransje farge).
 • Det beregnes ekstra 5% aga, som rapporteres i a-melding på 2024 på en del, og ikke på den andre. (grønn farge)

912_eks2.png

 

Hvordan se om en ansatt er over/under grense for ekstra 5% aga på 2023?

Det finner du i Oversikt-bildet inne på 2023:

 1. Velg Register Lønnsposter
 2. Velg knappen Feltvelger, velg Sett inn felt og sett inn feltet Ekstra AGA 5%. (Du kan plassere feltet i rekkefølgen av kolonner ved hjelp av de blå pil-knappene.)
  OBS: Feltet kom først i versjon 3.73, så dersom du fortsatt har versjon 3.72 bør du oppdatere
 3. Sett på knappen Vis gruppering, dersom den ikke alt er aktiv (har gul farge).
 4. I søkedelen, Velg Grl.AGA lik ja, og trykk Søk. Pass på at det ikke står noe i Fra dato.
 5. Dra kolonneoverskriften Ansattnr opp i det grå grupperingsfeltet. Du får nå visning per ansatt.
 6. Sorter på lønnsart ved å klikke på kolonneoverskriften
 7. Du ser om det er beregnet ekstra 5% aga i kolonnen AGA Ekstra 5%

oversikt.png

 

Husk å utelate arbeidsgivers del av pensjon når du skal beregne dette.

Du må ut fra disse opplysningene vurder om du skal føre refusjonen på 2024 i lønnsart 910, 912 eller om du skal fordele på begge.