Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger - tilbakeføring

Vi har en rutine for tilbakeføring av avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger ved utbetaling av feriepenger. Vi forklarer her bakgrunnen for dette og hvordan rutinen fungerer.

I opptjeningsåret vil systemet avsette feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger. Når feriepenger utbetales neste år så skjer dette med nøyaktig samme beløp som er avsatt og lønnsarten for feriepenger er da vanligvis styrt mot den balansekontoen som feriepenger er avsatt på (for eksempel 2940).


Når det gjelder avsatt arbeidsgiveravgift stiller det seg annerledes. Her må systemet foreta en ny beregning av arbeidsgiveravgiften basert på opplysningene som gjelder på det tidspunktet feriepengene utbetales.
Derfor må avsetning av arbeidsgiveravgift av feriepenger TILBAKEFØRES med det beløp som var avsatt pr. 31.12. i foregående år.


aga.png


Ved utbetaling av feriepenger har du nå et valg på om du ønsker Automatisk tilbakeføring av avsatt arbeidsgiveravgift av feriepenger.

Dersom denne haken er på vil systemet generere tilbakeføringsposter for avsatt aga av feriepenger i konteringssammendraget på den lønnskjøringen feriepengepostene blir generert til. Haken må være på i det du kjører feriepengerutinen. Du kan velge om det skal bokføres Detaljert pr ansatt (en postering pr ansatt) eller om det skal posteres som en Totalsum pr lønnskjøring (en postering pr lønnskjøring).


Ved tilbakeføring av avsatt arbeidsgiveravgift (AGA) av feriepenger er det altså IB på konto for arbeidsgiveravgift av ferepenger (vanligvis konto 2771) som blir tilbakeført.
Siden de fleste bedrifter har flere enn en ansatt, må tilbakeføringen av IB være i forhold til hvor stor del av feriepengene som utbetales. Det blir da regnet ut en faktor på hvor stor del av det totale feriegrunnlaget som tilhører den ansatte som får feriepenger, og hvor stor del av feriepengene sine den ansatte får utbetalt. Så blir den andelen av IB 2771 tilbakeført for den lønnskjøringen der det blir utbetalt feriepenger.
Til sammen skal man da, når alle feriepenger for forrige år er utbetalt, ha tilbakeført hele IB på konto for avsatt aga av feriepenger.