Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Fagforeningsliste

Dersom du har lagt inn fagforeningstrekk som et fast trekk kan du ta ut lister over hvor mye som skal betales i fagforeningskontingent for et utvalg lønnskjøringer.
Menyvalg: Rapporter – Diverse lønnsrapporter – Fagforeningsliste.

Det er da avgjørende at du har satt opp lønnsarten med rett trekk-kategori:
 fag1.png

 

Grenseverdien som legges inn må kobles mot ny lønnsart.

fagforening.jpg

Den lønnsarten som den kobles mot må også settes opp med Trekk-kategori: "Fagforening" for å komme med på rapporten når grenseverdien er nådd.


Se denne artikkelen for hvordan du setter opp de faste trekkene.
Du tar ut rapport for de ønskede lønnskjøringene:
fag2.png  

fag3.png
Legg merke til at dersom du har flere leverandører registrert vil du få ut en side pr leverandør.