Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Blanding av lønn og feriepenger - ulike utvalg

Det hender at valget -4/26 ikke skal brukes på alle ansatte, eller at noen skal ha vanlig lønn o.l. Det finnes ulike metoder for å håndter det.

Enkelte ansatte skal ha feriepenger og enkelte ansatte skal ha vanlig lønn i samme periode.

Her må du vurdere hvilken løsning som passer best. Det er flere måter å løse dette på, men enkelt sagt kan man si at:


Dersom noen få ansatte skal ha feriepenger og resten skal ha vanlig lønn, kan du kjøre en vanlig lønnskjøring (ikke noe valg på Type). Du kjører feriepengerutinen med utvalg på de ansatte som skal ha feriepenger. Du setter enten en ”datosperre” på fastlønn (setter Fra-dato til første dag i neste lønnsperiode), eller posterer den bort manuelt (legger inn en månedslønn med negativt fortegn). I tillegg posterer du eventuelt x/26 tillegg/trekk på månedslønn manuelt. Avregn til slutt.

Dersom noen få ansatte skal ha vanlig lønn og resten skal ha feriepenger, kan du sette Type lønnskjøring til +1/26 eller –4/26 månedslønn. Så kjører du feriepengerutinen med utvalg. Eventuelt kan du kjøre rutinen for alle og så fjerne feriepengepostene for de ansatte som ikke skal ha feriepenger etterpå. Du korrigerer lønnspostene manuelt, altså fører du bort x/26-postene og inn den månedslønnen du skal ha. Avregn til slutt.

Ellers kan du dele de ansatte inn i kategorier og kjøre en lønnskjøring for ansatte som skal ha feriepenger og en lønnskjøring for ansatte som skal ha vanlig lønn. Kategoriutvalget kan også benyttes ved generering av feriepengepostene.

Du oppretter ansattkategorier på Faste register - Ansattkategori.
Du melder en ansatt inn i en eller flere kategorier på Faste register - Ansatt - Kategori:
utbet5a.png


Du velger å kjøre lønnskjøring kun for en eller flere kategorier på Faste register - Lønnsart - Kategori:


utbet6.png