Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Ekstra 2,3 prosent feriepenger for ansatte over 60

Det kan av og til se ut som systemet regner feil feriepenger for ansatte over 60. Da er det nok regelen for 6G som slår inn.

Ansatte over 60 har kun rett på ekstra 2,3% feriepenger for feriegrunnlag inntil 6G (6 ganger grunnbeløpet i folketrygden).

Utbetalingsrutinen og feriepengelistene tar hensyn til regelen om at ansatte over 60 kun får ekstra 2,3% feriepenger for grunnlag inntil 6G. Den benytter da det grunnbeløpet som du registrerer inn på Periodiske rutiner – Feriepenger. Dette beløpet må vedlikeholdes manuelt, da det endrer seg i løpet av året. Du får opp NAV sin liste over grunnbeløp ved å trykke på spørsmålstegnet til høyre for feltet.

grunnbeløp.png

Avsetningen til regnskap tar ikke hensyn til 6G-regelen (for G endrer seg gjennom året). Du må derfor justere for det manuelt i regnskap. Dette gjøres gjerne etter årsslutt, da du på det tidspunktet kjenner grunnbeløpet som skal gjelde ved utbetaling av feriepengene. Oppdater Grunnbeløpet til det som er gjeldende pr 31.12 (på Periodiske rutiner – Feriepenger). Ta så ut feriepengelisten, og juster avsetningen mot konto for feriepenger.