Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feriepengelister

For å få en oversikt over feriepengene kan rapporten Feriepengeliste være nyttig.

Menyvalg: Hjem – Rapporter – Feriepenger

Rapportene viser deg Feriegrunnlag dette eller forrige opptjeningsår.
Du kan velge fra-til ansattnummer på rapporten.
fpliste.png
Rapporten viser da hva som er feriepengegrunnlaget og feriepengesatsen, eventuelle tidligere utbetalinger og rest og totale feriepenger.