Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Feriepenger tidligere år

Det hender at man må betale ut feriepenger som er fra et tidligere år 

Ved utbetaling av feriepenger fra tidligere år må det opprettes en egen lønnsart

 

Den skal ha hake for grunnlag for arbeidsgiveravgift, pensjon og utbetaling 

Den skal ha a-meldingsinformasjon: Lønn, Kontantytelse, Feriepenger 

Den skal også ha hake for trekkplikt 

 

Feriepenger tidligere år.jpg

 

Feriepenger tidligere år Amld.jpg