Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Slette eller fjerne et forskudd

Det hender at du ønsker å fjerne et forskudd (f.eks fordi det oppstod da du korrigerte en annen feil, og det er oppgjort i regnskap). Dette kan virke vanskelig, da forskudd gjerne er koblet mot en saldo.

Dersom du forsøker å slette et forskudd inne på Faste poster, så får du gjerne denne meldingen:

1_slette_forskudd_melding.png

Da må du først fjerne saldoen, og så kan du slette forskuddet.

Gå inn på Faste poster, og klikk i feltet Saldo på linjen med forskuddet som skal fjernes.

Klikk knappen med tre prikker.

Endre beløpet til 0.

Velg OK, og svar Ja på meldingen med spørsmål om saldoen skal nullstilles.

Lagre endringen.

Så kan du slette linjen med forskudd ved hjelp av Slett post-knappen.

2_slette_forskudd.png