Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Permisjoner og Permitteringer

Dersom du har lagt inn permisjon eller permittering på den ansatte finner du dette igjen på ansattkortet.
Menyvalg: Hjem – Ansattkort – Permisjoner/Permitteringer

innst1_2.png

Dette er kun en oversikt, du kan ikke registrere noe i dette bildet. Alle rapporteringspliktige permisjoner/permitteringer skal legges inn under registrere – Fravær – Permisjon, les mer om det her.