Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Registrere sykefravær

Menyvalg: Registrere – Fravær - Sykefravær

Fravær brukes for å holde oversikt over fraværet til hver enkelt ansatt. Eksempel på fravær kan være sykemelding, egenmelding, ferie eller avspasering.

 

reg2_1.png

 

Forklaring til feltene:
Fra dato: Her legger du inn første fraværsdag
Til dato: Her legger du inn siste fraværsdag
Type: Velg fra nedtrekksmenyen hvilken type fravær du registrerer. Du oppretter fraværstyper her.
Merknad: Fylles ut dersom det er ekstra merknader til fraværet (intern opplysning)
Antall dager: Angir hvor mange dager fraværet gjelder for. Merk at det her er kalenderdager som vises. I tillegg vil hake for ferie eller ikke på fraværstypen bestemme om helg blir talt med i antallet eller ikke.
Sykeprosent: Legg inn i hvor stor grad den ansatte er sykemeldt/borte
Utregnet refusjon: Angir hvor mye du kan forvente refundert fra NAV - opplysningsfelt
Sendt: Her legger du inn hvilken dato krav om refusjon er sendt - opplysningsfelt
Mottatt refusjon: Her legger du inn hvor mye, i kroner og øre, som er refundert for dette fraværet - opplysningsfelt
Mottatt: Her legger du inn dato for når refusjon ble mottatt for fraværet. - opplysningsfelt


Fraværstyper
For å få registrert et fravær er det krav om at fraværstype er fylt ut. En oversikt over disse finner du via menyen Rediger.


reg3_1.png

Fraværstypene får du også tilgang til via Faste register Fraværstyper