Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Korrigeringsposter

Dersom noe er feil i en lønnskjøring som er utbetalt til de ansatte bør du ikke nullstille kjøringen, men heller registrere korrigeringsposter.
Menyvalg: Hjem – Registrere

Dersom lønnen ikke er utbetalt er det enklest å nullstille lønnskjøringen og korrigere på denne, se mer her.
Dersom lønnskjøringen er utbetalt anbefaler vi ikke at du nullstiller, men at du heller registrerer korrigeringsposter på neste lønnskjøring. Dette kan du gjøre når som helst, postene som er lagret ligger der til kjøringen er avregnet.
Dersom den ansatte f.eks. fikk tre timer for mye i mai kan du på neste lønnskjøring korrigere slik:

korr1.png

Du kan også kjøre en egen lønnskjøring på det som er feil dersom du heller ønsker det.