Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Kjøre lønn

Når du har lagt inn nødvendig informasjon i lønnskjøringsbildet er du klar til å kjøre lønnskjøringen.

kjøre.png

Du får da opp utskriftsbildet og kan velge å forhåndsvise, skrive ut eller sende på epost:

kjøre2.png

Lønnskjøringen har nå status Avregnet og du kan velge å bokføre den ved å trykke på Bokføring oppe i bildet.
kjøre3.png 
Vi ser da at status endrer seg til Bokført og at Bilagsnummeret viser på lønnskjøringen:
kjøre4.png