Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nullstille kjøring

Dersom du ønsker å gjøre endringer på en lønnskjøring etter at den er kjørt trenger du ikke å slette kjøringen, du kan nullstille den.

Sett Status tilbake til Klar, og lagre endringen. Dette vil nullstille lønnskjøringen, og manuelle poster vil fortsatt være tilgjengelige
Dersom lønnskjøringen som ble nullstilt var bokført, må bilaget krediteres i regnskap (du kan velge å bruke samme bilagsnummer når lønn bokføres på nytt)


nullstille.png

 

NB!!  Dersom lønn er utbetalt til ansatte, må ikke lønnskjøringer nullstilles. Det som ligger i lønnssystemet skal stemme overens med det som faktisk er utbetalt for den enkelte kjøring. Eventuelle korrigeringer må da gjøres i ny lønnskjøring. Se denne artikkelen for hva du bør tenke gjennom før nullstilling.