Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere lønnshistorikk

Dersom det har vært kjørt lønn på de ansatte i et annet system og du skal nå begynne å føre i Uni kan du legge inn historikken på de ansatte som beskrevet under.
Menyvalg: Hjem - Lønnskjøring

Skattetrekk faktor settes til: Ikke trekk. Dette fordi skattetrekket skal registreres manuelt, og ikke regnes ut av systemet.
Under Fastlønn fjernes krysset for: Ta med fastlønn.
Fra\til dato: All historikk kan avregnes i en kjøring (slik som eks. her viser), eller du kan velge å legge inn mnd. for mnd.

historikk1.png 

Da er det klart for å registrere lønnspostene.
Alle hittilverdier på de ansatte legges inn her under riktig lønnsart, sats og antall. (se eks. under)

historikk2.png
Skattetrekket skal også registreres her, husk negativt fortegn.


Når alle ansatte er registrert, og totalbeløp stemmer, avregnes perioden under Hjem – Lønnskjøring - Kjør. Denne lønnsavregningen skal IKKE bokføres i regnskap.

På ansattkortet under skillearket Skattekort legges feriegrunnlaget for forrige år inn.

historikk3.png