Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere lønnsposter

Menyvalg: Registrere - Lønnsposter

Registreringsbildet for variable lønnsposter finner du under knappen helt til venstre på menylinjen i hovedbildet.

1reg.png

Velg først korrekt lønnskjøring i menylinjen øverst. Det er navnet på lønnskjøringen som viser her. Systemet vil alltid foreslå siste ikke kjørte lønnskjøring.

Registreringen starter med å angi riktig ansattnummer. Du kan eventuelt trykke på knappen med to piler >> eller trykke knappen F4 mens du står i feltet for å søke.

Så registrerer du inn variable lønnsposter, f.eks. ekstra timer, overtid, bilgodtgjørelse m.m.
Poster med gul bakgrunn er fastlønn og/eller trekk som vil bli med på lønningen. Disse linjene er sperret for registrering. Hvis du vil endre på fastlønn/trekk må du gå til Ansattkortet og gjøre endringer under skillearket Faste poster (se egen artikkel om Ansattkortet).

Nederst i bildet vises totalsummer for skattetrekk og nettolønn. Systemet gir deg her full oversikt over hvordan lønnsavregningen blir etter hvert som du registrerer inn data.