Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Hvordan komme i gang med integrasjon mot TravelText

Du må først kontakte Uni sin salgsavdeling. Når avtalen er på plass, vil du kunne hente ut en API-nøkkel fra traveltext.no.

Dersom du åpner Reise og utlegg før api-nøkkelen er på plass, får du opp denne meldingen:

avtale.png

Du får der opplysninger om hvordan du kan få inngå avtale dersom du velger linken Informasjon og priser. Du ser også at en API-nøkkel skal registreres under Rediger - Innstillinger.

Når du er i kontakt med salgsavdelingen for å inngå en avtale så må det opplyses en del detaljer, som f.eks. informasjon om hvem som skal være administratorbruker i TravelText. Det er denne administratorbrukeren som oppretter ansatte i TravelText.

Når avtalen er på plass vil du få tilsendt påloggingsdetaljene for administratorbrukeren og kan da hente ut API-nøkkel fra traveltext.no. API-nøkkelen må registreres inn i systemet.

Stå på den klienten du skal benytte reiseregningsmodulen for i Hovedmeny. Velg menyvalg Reise og utlegg. Trykk Lukk på informasjonsmeldingen (vist ovenfor), og velg Rediger - Innstillinger:

menyvalg_rediger_innstillinger.png

.....og fyll så inn API-nøkkelen i feltet for det:

fyll_inn_api.png

 

For å kunne ta i bruk TravelText for registrering av reiseregninger må administratorbrukeren opprette brukerne i TravelText. Du finner mer informasjon om det på TravelText sine supportsider: https://hjelp.traveltext.no/support/home