Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Godkjenne reiser

For at en reise skal kunne overføres og utbetales til lønn må den først godkjennes.

Se her hvordan du setter opp hvem som skal godkjenne en reiseregning.

Når du er klar til å levere en reiseregning klikker du på knappen Til Godkjenning i registreringsbildet på web.
godkj1.png
Det vil da bli sendt en epost til den som er satt opp under Rapporterer til om at du har registrert en reise som vedkommende må godkjenne.

Når “sjefen” da logger seg på sin konto på web kommer det opp en liste over reiser som må godkjennes.
godkj2.png

Under Reiser til godkjenning ligger alle reisene for ansatte som skal rapportere til vedkommende og har status “Til godkjenning”.

Du kan da klikke på en av reisene og denne vil åpne seg i registreringsbildet.
godkj3.png

Her kan du se over reisen og se om den ser grei ut. Om det oppdages mangler med reisen eller reisen av en annen grunn ikke kan godkjennes klikker du på Avvis-knappen.
godkj4.png
Når du avviser en reise får du melding om å skrive inn en grunn til at reisen blir avvist.
godkj5.png
Når reisen er avvist sendes det epost til den ansatte om at reisen er avvist og grunnen til dette, reisen får status Avvist og grunnen for avvisingen lagres som en kommentar på reisen. Den ansatte kan da logge seg inn igjen og hente opp igjen reisen i listen over Mine reiser og gjøre nødvendige endringer og sende reisen Til Godkjenning på nytt. Da gjentas prosessen.
Når reisen er godkjent får den status Godkjent og kan overføres til lønn.