Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opprette brukere

Dersom det er nye ansatte som skal ha tilgang til reiseregning på web, må de registreres som web-bruker.
Menyvalg: Registrere - Reiseregning

Ansatte som skal registrere reiseregninger kan være brukere av Uni Økonomi. Er de koblet mot en V3 bruker benytter de samme brukernavn og passord som pålogging til Uni24 som de bruker for å logge på Uni Økonomi, i tillegg til domenenavnet.
Dersom en ansatt ikke er koblet mot en V3bruker er det epost-adressen som ligger på ansattkortet som blir brukernavnet. Da blir det autogenerert et vilkårlig passord som brukes sammen med brukernavn og domenenavn.
oprrette1.png
Alle de ansatte finnes i listen og de som skal ha tilgang til reiseregning må hakes av for «Web». Det er mulig å også koble den ansatte opp mot en bruker, bruk da nedtrekksmenyen til å finne rett bruker. Pass på å ikke koble flere ansatte opp mot samme bruker, da vil du få feil.

For å sende brukerpåloggingen til den ansatte velger du den ansatte i listen og klikker på epost-adressen og velger Send påloggingsinfo på epost.
opprette2.png
Når du har gjort endringer på ansatte/reisetyper eller reiser bør dette synkroniseres med web, dette gjør du oppe i bildet under Synkroniser brukere.