Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Opprette reisetyper

For å kunne registrere en reiseregning må det være satt opp reisetyper som det skal registreres på.

Menyvalg: Registrere - Reiseregning – Rediger - Reisetyper

Det kommer med et standard sett med reisetyper, men det er også mulig å lage egne reisetyper eller endre på de som kommer med. Bla til Neste for å se dette bildet:
type1.png

Reisetypene er delt opp i 4 kategorier: Transportutgifter, Kostgodtgjørelse, Overnatting og Diverse. Reisetypene registreres under en av disse.

Forklaring til feltene:
Navn: Navnet på reisetypen
Lønnsart: Denne brukes når en reiseregning skal overføres til lønn. Da vil reiseregningsposter registrert på denne reisetypen opprettes som lønnsposter med denne lønnsarten.
Sats: Enhets-satsen for reisetypen dersom denne er fast.

Tileggsfelter:
Hver reisetype kan, men må ikke, ha tilleggsfelter knyttet til seg. Om disse tilleggsfeltene brukes/fylles ut kan dette påvirke satsen. I eksempelet over har vi en reisetype Egen bil som har standardsats 4,10. I tillegg kan det her være at brukeren har brukt tilhenger, da økes satsen med 1,0. Har han kjørt i Tromsø slår Tromsøtillegget med 10 øre inn pr. kilometer og har han kjørt på skogsvei skal han ha 1 krone ekstra pr kilometer. Det kan også bestemmes om tilleggsfeltet skal fylles ut. Eksempel med reisetypen Passasjertillegg, om denne benyttes så er det et krav om at navn på passasjerer skal fylles ut:
type2.pngRelasjoner mellom reisetyper
For å lette registreringsarbeidet for brukerne kan det være ønskelig å sette opp relasjoner mellom reisetyper. Dette gjelder spesielt relasjoner mellom overnatting og kostgodtgjørelse, da det ikke alltid er like lett å vite hvilken diettype man har krav på. Da kan man sette opp at dersom man velger en bestemt type overnatting så følger det automatisk med en spesiell type diett. Det gjøres ved å åpne relasjons-bildet og krysse av for typen som skal følge med. Under har vi satt opp at når det registreres en post på "Hotell etter rekning", så lages det automatisk en post med "Diett med overnatting"

type3.png

Alle endringer du gjør her inne på reisetyper må manuelt synkroniseres før de er tilgjengelige på web. Dette gjøres ved å trykke på Synkroniser reisetyper:

type4.png