Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Overføre reise til lønnsposter

Når en reise er godkjent kan den overføres til lønn.
Overføringen gjøres fra oversiktsbildet i reiseregning som ligger i V3 under Registrere – Reiseregning.

For å få en reiseregning til å vise i dette bildet må du først synkronisere reisen. Les mer om synkronisering her.
overfør1.png
På venstre side velger du hvilke reiseregninger du vil se. Du markerer reisen du vil overføre i listen og velger Overfør til lønn.
Da kommer du inn i dette bildet:
overfør2.png
Øverst i bildet ser du generell informasjon om reisen.
Nedenfor består bildet av to lister. Den øverste er postene som vil bli overført til lønn og den nederste er postene fra selve reiseregningen.
For å kunne overføre en reise til lønn må hver reisetype det er registrert mot ha en kobling mot en lønnsart. Dette gjøres under Innstillinger - Reisetyper.
I den øverste listen kan det gjøres endringer før det faktisk overføres til lønn. Det er også mulighet for å slå sammen poster. Du har valg på om du vil slå sammen poster med samme lønnsart eller samme reisetype og om du vil ta vekk poster som det ikke er sats på (eksempel poster som er dekket, men som er med på reiseregningen for å dokumentere).
overfør3.png
Når du har fått det slik du vil ha det over i lønn klikker du på knappen Overfør til lønn.
overfør4.png
Postene legger seg da som vanlige lønnsposter og kommer med på neste lønnskjøring.
overfør5.png
Når en reise er overført til lønn kan det ikke lenger gjøres endringer på den. Husk å synkronisere med web etter at du har overført en reise til lønn slik at weben blir oppdatert med riktig status på reisene.