Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere domene

For å begynne å bruke reiseregning må du først opprette ditt firma på web.
Pålogging skjer via nettsiden www.uni24.no
Menyvalg: Registrere – Reiseregning

Første gang du går inn her får du opp en avtale som du må lese igjennom. Etter at du har godtatt avtalen kommer du til dette bildet:
domene1.png
Her skal du velge deg et domenenavn for firmaet ditt. For at brukere skal kunne logge seg på Uni24.no må de oppgi et domenenavn sammen med brukernavn og passord. Dette er unikt for din bedrift. Programmet vil foreslå navnet på klienten din fra Klient/System-innstillingne, men det er ingenting i veien for at du kan velge noe annet dersom du har et langt firmanavn og vil ha noe som er lettere å huske/taste inn. Da skriver du inn navnet du vil ha og klikker på Sjekk om ledig. Dersom det er ledig vil du se en grønn hake og du kan går videre i veiviseren.
domene2.png
Neste steg er å velge ut hvilke ansatte som skal kunne registrere reiseregninger på web:
domene3.png
Ansatte som skal registrere reiseregninger kan være brukere av Uni Økonomi. Er de koblet mot en V3 bruker benytter de samme brukernavn og passord som pålogging til Uni24 som de bruker for å logge på Uni Økonomi, i tillegg til domenenavnet som vi laget i forrige steg.
Dersom en ansatt ikke er koblet mot en V3bruker er det epost-adressen som ligger på ansattkortet som blir brukernavnet. Da blir det autogenerert et vilkårlig passord som brukes sammen med brukernavn og domenenavn. Dette passordet blir sendt på epost.
Når dette er gjort opprettes domenet og brukerne på Uni24.no og de ansatte som er krysset av som webbrukere kan begynne å registrere reiseregninger på Uni24.no
Trykk på Neste her og systemet vil opprette domenet og brukerne. Du får i neste bilde mulighet for å sende ut informasjon om pålogging til de ansatte på epost:
domene4.png
Når du trykker Fullfør her er veiviseren ferdig og du er klar til å begynne å registrere reiseregninger på web.