Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Registrere reiseregning

For å bruke reiseregning på web må du ha satt opp et domene og brukere på dette.

Når du logger inn på web kommer du til en oversikt over dine reiser. Her ser du tidligere reiser og status på disse.
Første gang du kommer inn vil denne listen være tom og du velger “Ny reise”.
Registreringsbildet består av to deler. En “hode”-del som beskriver reisen generelt og en “detalj”-del hvor de spesifikke postene registreres.
reg1.png
Øverst skriver du inn en generell beskrivelse av reisen og når reisen startet og sluttet.
Detalj-delen er delt inn i 4 forskjellige ark. Dette er de 4 kategoriene som er definert i lønnsmodulen. Disse kan eventuelt tilpasses etter egne behov.
Standardkategoriene er:
• Transportutgifter
• Overnatting
• Kostgodtgjørelse
• Diverse utlegg
For hver linje du skal registrere begynner du med å velge Ny post.
reg3.png
Når du har valgt Ny post lages det en linje og du kan velge Type. Du kan velge mellom de typene som ble satt opp i innstilingene til hver reisekategori. Dersom det mangler typer å registrere akkurat det du trenger på kan dette settes opp inne i V3 lønn.
reg4.png
Når du velger Type kommer satsen frem automatisk, dersom det var satt opp en sats på denne type, og du fyller inn resten av opplysningene om f.eks. sted og antall (eks antall km).
reg5.png
Dersom du har valgt en type som har tilleggsopplysninger knyttet til seg kommer det opp en seksjon nedenfor. Her haker du av for de aktuelle tilleggene og prisen justeres deretter. Her har vi registrert en post hvor vi har kjørt bil. Denne har sats 4,10 i dette tilfellet, men vi har også kjørt med tilhenger og har krysset av for dette under Tilleggsopplysninger. Tilhenger-tillegget var i dette tilfellet 1 krone og satsen på linjen er justert til 5,10. Seksjonen Tilleggsopplysninger hører til den linjen du står på og du kan registrere forskjellige tilleggsopplysninger på hver linje. Tilleggsopplysningene er avhengig av hvilken Type vi har valgt på linjen vi står på. Typer og tilleggsopplysninger knyttet til disse styres fra Lønn V3 under “Innstillinger – Reisetyper”.
Når du har registrert reisen din lagrer du denne med Lagre knappen.
reg6.png
Du kan også sende den Til Godkjenning. Da vil den som er satt opp som overordnet på ansattkortet (feltet Rapporterer til) få epost om at du har registrert en reiseregning som vedkommende må godkjenne. Les mer her. Når denne blir godkjent kan den overføres til lønn.