Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Synkronisere reiser

Alle reiser som er registrert på uni24.no må manuelt synkroniseres til V3 for å viderebehandles her.
Menyvalg: Registrere – Reiseregning

synk1.png

Ligger det en reise på web som er klar til nedlasting vil du få denne meldingen når du synkroniserer reiser:
synk2.png
Når en reise er godkjent i V3 og overført til lønn må du huske å synkronisere reiser på nytt slik at weben blir oppdatert med riktig status på reisene.