Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Sluttoppgjør

Dersom en ansatt slutter, kan du velge å utbetale feriepengene for inneværende år sammen med sluttoppgjøret/den siste lønningen i stedet for å måtte utbetale dem neste år.

Det du gjør da, er at du først registrerer alle lønnspostene for den siste lønnskjøringen manuelt. Så kjører du feriepengerutinen med grunnlag fra Dette år. Da vil systemet generere feriepenger for all lønn registrert i år, inkludert den som er registrert på siste lønnskjøring, som ennå ikke er avregnet. Det er derfor viktig at du registrerer lønnspostene FØR du kjører feriepengerutinen.


NB: Dette vil kun fungere på manuelt registrerte lønnsposter, ikke fastlønnsposter. Det er derfor viktig at alle lønnspostene for den ansatte blir registrert manuelt på denne lønnskjøringen.

Dersom du ennå ikke har utbetalt feriepengene for forrige år må du kjøre rutinen to ganger. En gang med grunnlag fra forrige år, og en gang med grunnlag fra dette år (kjør med utvalg Dette år først).