Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Utbetaling av forskudd feriepenger

Vi vil her vise hvordan du kan utbetale forskudd på feriepengene.

Menyvalg: Periodiske rutiner - Feriepenger

Dersom det er noen som ber om å få utbetalt feriepengene eller deler av disse før den ordinære feriepengekjøringen går du inn i feriepengerutinen, Periodiske rutiner – Feriepenger.
Velg her den ansatte og skriv inn beløpet i feltet for Utbetales dersom det ikke er hele beløpet som skal utbetales nå.


forskudd1.png


Beløpet vil da vise med oransje bakgrunn for å vise at dette er et manuelt korrigert beløp. Posten legger seg som en lønnspost på den ansatte når du kjører gjennom denne rutinen og blir med på neste lønnskjøring.